NIJMEGEN - Het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen heeft dinsdag een nieuw tijdelijk bestuur benoemd. Per 1 juni zal professor dr. D.J. Ruiter en dr. P. Ros in de Raad van Bestuur zitting nemen. Professor dr. N. Urbanus is als adviseur benoemd, zo maakte het ziekenhuis bekend.

Het tijdelijk bestuur krijgt tot 1 oktober de kans om de hartchirurgie voor volwassen patiënten weer goed te laten draaien, de kwaliteit van zorg te waarborgen en de communicatie naar patiënten te verbeteren. Namens het stichtingsbestuur zal J. Grobbée als eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur fungeren.

Ruiter zal optreden als waarnemend voorzitter en decaan en is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek. Ros zorgt voor de financiën en beheerszaken. Urbanus zal het bestuur vooral adviseren over patiëntenzorg.

Hoog sterftecijfer

De crisis in het Radboudziekenhuis ontstond enkele maanden geleden door problemen bij hartchirurgie bij volwassen. Het sterftecijfer onder patiënten lag daar hoger dan na soortgelijke behandelingen in andere ziekenhuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde samen met het ziekenhuis een onderzoek in en concludeerde eind april dat de leiding van hartchirurgie ernstig had gefaald. Door ruzies en slechte communicatie was de medische zorg onder de maat. Hartchirurgie heeft niet meer plaats in het UMC, wel worden andere hartpatiënten geholpen.

Bestuurders van ziekenhuis, onder wie ook de raad van bestuur, legden na het vernietigende rapport van de inspectie hun functie neer. Het ziekenhuis begint pas weer met hartchirurgie als er schoon schip is gemaakt. Chirurgische patiënten worden tot die tijd ondergebracht in andere ziekenhuizen.