GENEVE - De verspreiding van nieuwe hiv-infecties is voor het eerst gestabliseerd sinds aids 25 jaar geleden werd ontdekt. De pandemie zal echter een grote en langdurige impact hebben, bleek dinsdag uit een rapport van de VN-organisatie UNAids.

Door een grote toename in de fondsen voor aidsbestrijding, betere toegankelijkheid van geneesmiddelen en toenemende bewustwording is er vooruitgang geboekt. Het VN-agentschap waarschuwt echter dat de strijd tegen hiv en aids nog altijd op grote problemen stuit. De preventieprogramma's bereiken in veel landen nog niet hun doel en zijn voor miljoenen mensen ontoegankelijk, schrijft UNAids.

Gestabiliseerd

"Al met al denken we dat het aantal hiv-infecties aan het eind van de jaren negentig zijn hoogtepunt heeft bereikt en daarna is gestabiliseerd. In enkele landen neemt het aantal besmettingen nog wel toe." De wereld kan echter nog niet opgelucht ademhalen. "We weten wat we moeten doen om aids een halt toe te roepen. Wat we nu nodig hebben is de wil om dat ook te doen."

Sinds de infectieziekte in 1981 werd ontdekt, zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen mensen aan aids overleden. In dezelfde periode raakten 65 miljoen mensen geïnfecteerd met hiv, dat aids kan veroorzaken.

Vorig jaar overleden 2,8 miljoen mensen aan aids en raakten meer dan 4,1 miljoen mensen besmet met hiv, waarmee het totale aantal geïnfecteerden aan het eind van het jaar 38,6 miljoen bedroeg. De meesten van hen zijn zich er volgens het agentschap niet eens van bewust dat ze besmet zijn.

Afrika

Wereldwijd zijn er nog altijd grote verschillen in de manier waarop de pandemie wordt bestreden. Het Afrikaanse continent is ten zuiden van de Sahara het zwaarst getroffen. Daar wonen twee derde van alle mensen die met hiv zijn geïnfecteerd en stierven in 2005 twee miljoen mensen aan aids. Vooral Zuid-Afrika is er nog niet in geslaagd de ziekte tot staan te brengen. "In de rest van het gebied lijkt de epidemie zich te stabiliseren."

In andere landen in de wereld dreigt de ziekte juist meer slachtoffers te maken. In China, Indonesië en Vietnam raakten meer mensen besmet, net als in de voormalige Sovjet-Unie. India gaat nu aan kop als land met de meeste besmettingen, hoewel Zuid-Afrika procentueel de meeste geïnfecteerden telt.

Er was vorig jaar 8,3 miljard dollar (6,9 miljard euro) beschikbaar voor de strijd tegen aids, maar UNAids verwacht dat in 2008 22 miljard dollar (18,3 miljard euro) nodig is. De geneesmiddelen zijn in ontwikkelingslanden beter beschikbaar geworden, waardoor vorig jaar 1,3 miljoen mensen ze konden gebruiken. De Verenigde Naties hebben in 2001 echter als doel gesteld dat 3 miljoen geïnfecteerden de medicijnen zouden krijgen.

Preventie

Ook de middelen die preventief tegen besmetting kunnen worden gebruikt, zijn nog altijd slecht toegankelijk in de gebieden waar mensen veel kans hebben om hiv of aids op te lopen. Nog niet een vijfde van de mensen kan er condooms krijgen en ook programma's die zijn gericht op drugsverslaafden en prostituees bereiken maar een klein deel van de doelgroep. Volgens UNAids kunnen betere preventie en behandeling voor 29 miljoen mensen voorkomen dat ze voor 2020 besmet raken met hiv.