DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) nog deze week in een brief reageert op het oordeel van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) over haar handelwijze jegens Taïda Pasic. Volgens het college heeft de bewindsvrouw in februari de wet overtreden door persoonlijke gegevens van de scholiere naar buiten te brengen.

Diverse fracties hadden Verdonk dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje aan de tand willen voelen over de conclusies van het CBP. Maar dat kon niet, omdat de minister wegens ziekte afwezig was.

Daarom steunde een meerderheid van de partijen het verzoek van de SP om uiterlijk donderdag schriftelijk te reageren op het oordeel van het college. Wat de VVD en het CDA betreft, gaat Verdonk daarin ook in op de vraag hoe er in de Kamer moet worden omgegaan met individuele gevallen.