DEN HAAG - De vier grote steden zijn tegen een verbod op kraken. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schrijven dat in een brief aan minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting. De minister is bezig het antikraakbeleid aan te scherpen nadat een meerderheid van de Tweede Kamer begin dit jaar hiertoe een motie had aangenomen.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De Haagse wethouder Marnix Norder heeft de brief maandag namens de G4-gemeenten verstuurd. Norder stelt dat er veel panden leegstaan in de grote steden, niet alleen woningen maar ook kantoor- en bedrijfspanden. "Als de plannen van de minister doorgaan, dan raken de gemeenten een stok achter de deur kwijt in de strijd tegen leegstand."

Bijna een jaar geleden klommen de G4 ook al in de pen toen minister Dekker aankondigde samen met minister Piet Hein Donner van Justitie te werken aan scherpere regels tegen het kraken.

Verloedering

Kraakpanden en leegstaande gebouwen veroorzaken verloedering van wijken, was haar redenering. Bovendien lossen kraakpraktijken het tekort op de woningmarkt niet op.

Vlak na het kerstreces kwam de Kamer op initiatief van de LPF met de antikraakmotie. Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen trokken vervolgens het CDA en Dekkers eigen VVD fel van leer tegen het kraken. Maar het wetsontwerp hield de minister, die hommeles kreeg met de Kamer over haar moderne huurbeleid, nog op zak.

Vervolgen

Volgens haar woordvoerder zal het wetsvoorstel half juni worden gepresenteerd. Het is volgens hem de bedoeling krakers blijvend strafrechtelijk te vervolgen, "maar daar moet wel iets tegenover staan van de kant van de eigenaren van de panden, in de vorm van een deugdelijke invulling van de bestemming van de gebouwen".

Op welke termijn het kraken in de ban gaat, is afhankelijk van het tempo van de behandeling van het voorstel in de Tweede en Eerste Kamer. Het streven is dat traject nog dit jaar af te ronden.

Leegstand

In de eerste twaalf maanden dat een woning of kantoorpand leegstaat, is het momenteel verboden en strafbaar het pand te kraken. Daarna mag het volgens de wet nog steeds niet, maar wordt het juridisch gezien moeilijker de krakers te laten vertrekken.