DEN HAAG - De VROM-Inspectie heeft in 2005 45 procent van de gecontroleerde campings, bedrijven en instellingen die zelf drinkwater halen uit een eigen waterbron betrapt op fouten. In 2004 was dat nog 19 procent. Dat heeft de VROM-Inspectie maandag bekendgemaakt. In totaal zijn in 2004 en 2005 187 bedrijven gecontroleerd.

Het RIVM, dat de drinkwatermonsters analyseerde, constateerde bij negentien monsters een overschrijding van de drinkwaternormen. De laboranten vonden onder meer e-colibacteriën, nitraat en bestrijdingsmiddelen in het water. In drie gevallen werd legionellabesmetting vastgesteld. De Inspectie heeft tegen veertien eigenaren van drinkwaterbronnen proces-verbaal opgemaakt en in 48 gevallen zijn de onvolkomenheden opgelost onder dreiging van een dwangsom.

Gezien de toename van het aantal overtredingen in 2006 zal de inspectiedienst dit jaar honderd eigen drinkwaterbronnen controleren.