DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet nu echt iets onderneemt tegen de stijging van de topinkomens in de publieke sector. Uit onderzoek van het weekblad Intermediair bleek maandag dat die vorig jaar opnieuw zijn gestegen, ondanks alle ophef die daarover is geweest.

Volgens het onderzoek zijn bestuurders van universiteiten, energiebedrijven en grote zorginstellingen in 2005 vaak fors meer gaan verdienen. Zo ging het salaris van topman (en voormalig PvdA-fractieleider in de Kamer) Thijs Wöltgens van de Open Universiteit met 20 procent omhoog tot bijna 230.000 euro. Jan Schnerr van de Zorggroep Utrecht-West zag zijn inkomen stijgen van 185.000 tot ruim 225.000 euro.

Ingrijpen

PvdA, CDA, D66 en SP eisen in een reactie maatregelen van het kabinet. "Dat schrééuwt om ingrijpen", aldus PvdA-kamerlid Jan Boelhouwer. Zijn D66-collega Bert Bakker noemt de uitkomsten van het onderzoek van Intermediair "walgelijk" en een "absolute schande".

Schande

Bakker heeft na eerdere ervaringen weinig vertrouwen meer in de bereidheid van het kabinet om iets te doen. "Balkenende sprak er vorig jaar schande van, maar doet nu niets, bang als hij is voor de boze reacties van zijn CDA-achterban."

Wat Bakker betreft verdienen bestuurders in de publieke sector alleen in uitzonderingsvervallen meer dan de premier (circa 130.000 euro per jaar). Bakker heeft eerder aangekondigd hiertoe met een initiatief-wet te komen.

Premiersnorm

Ook Marleen de Pater van het CDA vindt dat alleen in uitzonderingsgevallen afgeweken kan worden van de 'premiersnorm'. "Percentages van meer dan tien procent begrijp ik niet." SP-Kamerlid Ewout Irrgang vindt dat "de passieve houding van het kabinet niet is vol te houden". "Dit voortdurende gegraai is funest voor het vertrouwen in de politiek en bestuurders."

Een uitzondering vormt VVD-Kamerlid Annette Nijs. Zij vindt daarentegen dat 'Den Haag' "vertrouwen moet geven aan de professionals" om hun eigen beloningsbeleid te kunnen voeren. "Volledige openheid is noodzakelijk. Daarna is het aan een raad van toezicht of aandeelhouder om te controleren en eventueel in te grijpen."

De vakcentrale CNV en de vakbond voor de publieke sector Abvakabo FNV vinden dat het kabinet nu moet ingrijpen.

Vicevoorzittter Rienk van Splunder van het CNV: "Dit is wel heel erg wrang, want er zijn steeds minder handen aan het bed en meer managers. Personeelstekorten in de zorg en onderwijs zijn een groot probleem aan het worden, terwijl het geld met sloten de deur uit gaat via de top."

Voorzitter Edith Snoey van de Abvakabo FNV spreekt van onfatsoenlijke zakkenvullerij aan de top. Zij wil dat het kabinet met een wet komt die de topinkomens aan banden legt. "Anders gaan wij inzetten op antigraaiclausules in cao's." Volgens haar moeten deze bedingingen ervoor zorgen dat de inkomens aan de top gelijke tred houden met de inkomens van gewone werknemers.