HILVERSUM - De top van de politie heeft forse kritiek op de manier waarop de overheid met de politie omgaat. De Raad van hoofdcommissarissen hekelt de 'waan van de dag' in Den Haag, waar "de burger absoluut niet beter" van wordt. Ook beklagen politiechefs zich over de 'Haagse' cijfer- en regeldrift.

Dat hebben de korpsleiders zondag laten weten in Netwerk. De 26 hoofdcommissarissen traden in het programma als één front naar buiten. Ruud Bik van Zuid-Holland-Zuid: "Het is heel stom van de politiek als ze de professionals verkleuteren. Als ze dat doen, haal je de effectiviteit van het apparaat weg, dan ga je naar de toestand van de banlieus in Frankrijk."

Bernard Welten van Amsterdam-Amstelland: "De overheid heeft valse verwachtingen gewekt, de afgelopen jaren haar hand overspeeld onder druk van de media. De overheid denkt: als we maar cijfermatig aantonen dat het veiliger is geworden, dan ziet de burger dat we er alles aan gedaan hebben. Maar dat is schijnveiligheid."

De hoofdcommissarissen vinden dat de politie "maatwerk" moet leveren, in plaats van zich te laten leiden door prestatiecontracten. Ook vinden zij dat de politie "in de haarvaten" van de maatschappij aanwezig moet zijn. De vorming van een nationale politie, geleid vanuit Den Haag, zal daar geen bijdrage aan leveren, vrezen zij.