DEN HAAG - Zieke kinderen worden niet uitgezet, als dat schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Dat is staand beleid, liet minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) vrijdag weten.

Aanleiding voor die mededeling is de concept-gedragscode die de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft opgesteld. Daarin staat dat kinderartsen bezwaar moeten maken tegen uitzetting van kinderen, als er schadelijke gevolgen voor het kind zijn. Dat geldt ook voor overplaatsing naar een ander opvangcentrum.

De code schrijft voor dat artsen kinderen zonder geldige verblijfspapieren altijd moeten behandelen, of ze nu verzekerd zijn of niet.

De code gaat verder dan medische zorg alleen. Kinderartsen moeten als dat nodig is voor de genezing van hun patiënt ook contact zoeken met maatschappelijk werk of andere ondersteunende organisaties. Bij structurele problemen zal de NVK bezwaar maken bij de minister. Volgens initiatiefnemer Tom Hendriks krijgen kinderartsen er steeds vaker mee te maken dat de zorg voor illegalen en asielzoekers niet goed is.