DEN HAAG - Hirsi Ali, de vrouw die van de PvdA overliep naar de VVD, staat 16e op de ontwerpkandidatenlijst van de VVD. Staatssecretaris Schultz is op de derde plaats de hoogste vrouw. Kamerlid Terpstra staat op de vierde plaats, voor staatssecretaris Annette Nijs (vijf).

De lijst wordt aangevoerd door fractieleider Zalm, gevolgd door vice-premier Remkes. Minister Kamp staat 6e, oud-Defensieminister De Grave 7e, oud-minister Van Aartsen 8e, Kamervoorzitter Weisglas 9e en minister Hoogervorst van Financiën 10e.

Het hoofdbestuur van de VVD heeft de lijst met 63 kandidaten maandag vastgesteld. Gestreefd is naar verjonging, meer vrouwen en meer mensen uit het bedrijfsleven. Ongeveer eenderde van de kandidaten is vrouw.

Een ledenvergadering stelt op 30 november de lijst definitief vast. Voor die tijd kunnen de afdelingen wijzigingvoorstellen indienen.