KHARTUM - De Sudanese president Omar Hassan Al-Bashir heeft er donderdag toch mee ingestemd dat er een team van medewerkers van de VN en van de Afrikaanse Unie naar Sudan komt ter voorbereiding op een VN-vredesmacht.

De voormalige speciale VN-gezant Lakhdar Brahimi zei dit na een gesprek met Al-Bashir in Khartum. De Algerijnse diplomaat Brahimi is weer even van stal gehaald om voor de Verenigde Naties in de Sudanese hoofdstad de weigerachtige Sudanese regering tot inschikkelijkheid te bewegen.

Een Sudanese topfunctionaris bevestigde woensdag nog dat Khartum beslist geen vredesmacht van de VN in het West-Sudanese Darfur toestaat.

Afrikaanse Unie

De VN-Veiligheidsraad wil die sturen maar heeft Khartums instemming als vereiste genoemd. De door tekorten en een zwak mandaat geplaagde missie van de Afrikaanse Unie is er niet in geslaagd een einde te maken aan de gruwelen in Darfur.

De streek wordt voor en groot deel ontvolkt door wrede Arabischtalige milities die de steun van Khartum genieten. De Verenigde Staten spreken over een volkerenmoord.