DEN HAAG - Vlak voor het sluiten van de stembussen heeft zich woensdag bij de lijsttrekkersverkiezing van de VVD weer een aanvaring voorgedaan tussen de kampen van Rita Verdonk en Mark Rutte. Het campagneteam van Verdonk blijkt afgelopen weekend geklaagd te hebben bij het hoofdbestuur van de VVD over de partijafdeling Den Haag.

Die had in strijd met de regels ledengegevens verstrekt aan Rutte-aanhangers. Het doorspelen van namen en adressen van leden is verboden omdat er gebruik van gemaakt kan worden in de verkiezingsstrijd.

Berisping

Het hoofdbestuur heeft de afdeling-Den Haag inmiddels schriftelijk berispt. Ook heeft ze de zaak voorgelegd aan Jan Kees Wiebenga, die bij de lijsttrekkersverkiezing als onafhankelijk waarnemer fungeert. Het VVD-bestuur onderstreepte woensdagavond dat de VVD-Den Haag de ledeninformatie niet heeft gegeven aan het campagneteam van Rutte, maar aan diens sympathisanten.

Fraude

Eerder op de dag had de campagnewoordvoerder van Verdonk nog een bericht in NRC Handelsblad bevestigd dat er een klacht wegens fraude was ingediend tegen het team-Rutte. De woordvoerder van Rutte ontkende dat en reageerde gepikeerd. Volgens het hoofdbestuur is er door het Verdonk-kamp formeel nog helemaal geen klacht ingediend, maar zal dat wel nog gebeuren.

De kwestie is het zoveelste incident in de lijsttrekkersverkiezing bij de VVD, waarin Verdonk en Rutte een felle strijd uitvechten. Vorige week was er commotie over de stemprocedure, toen bleek dat leden die schriftelijk hebben gestemd, dat via internet opnieuw kunnen doen. Ook eerder in de campagne waren er signalen van wederzijds wantrouwen. Zo gebeurde het aanstellen van een onafhankelijk waarnemer op verzoek van Verdonk.

Favoriet

De bijna 40.000 VVD-leden kunnen nog tot donderdag 4.00 uur stemmen op Verdonk, Rutte of Tweede Kamerlid Jelleke Veenendaal. Woensdag had al 70 procent van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Volgens de meeste opiniepeilingen gaat Verdonk de verkiezing winnen, maar Rutte zegt uit de VVD-afdelingen aanwijzingen te krijgen dat hij de meeste kans maakt. Rutte is de favoriet van het partijkader. Ook de meeste VVD-bewindslieden zouden hem steunen, al heeft alleen minister Hoogervorst (Volskgezondheid) dat openlijk gezegd.

Verdonk profileert zich als de kandidaat van het 'volk'. Van de partijprominenten steunt voormalig partijleider Frits Bolkestein haar. Ook eurocommissaris Neelie Kroes was aanvankelijk voor Verdonk, maar ze kwam daar na de Hirsi Ali-affaire van terug.

De uitslag van de lijsttrekkersverkiezing wordt op 31 mei bekendgemaakt.