DEN HAAG - Het kabinet heeft woensdag ingestemd met de nieuwe mediawet. Staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan (D66) zegt de wet 'zo simpel mogelijk' te hebben gehouden. Vanaf 2008 bestaat de publieke omroep (PO) uit één stichting, de NOS. De verschillende omroepverenigingen krijgen als zogeheten licentiehouders een eigen publieke taak.

Van der Laan is 'heel blij' met de goedkeuring van het kabinet. Over de toekomst van het publieke bestel wordt al geruime tijd politieke strijd gevoerd. De bewindsvrouw wil dat omroepen weer programma's gaan maken die aansluiten bij hun achterban. Zij moeten zich hierbij vooral richten op nieuwsvoorziening, opinie en maatschappelijk debat en cultuur. Amusementsprogramma's zijn niet langer een doel op zich. Gevreesd wordt dat hierdoor programma's verdwijnen.

Achterban

De NPS, die nu tot taak heeft om culturele en multiculturele programma's te maken, kan niet bogen op een eigen achterban, en verdwijnt uit het bestel. Van der Laan verwacht dat de NPS op den duur opgaat in de NOS.

Opsplitsing

De omroepverenigingen worden 'gesplitst' in een commercieel deel en een publiek deel. Zij mogen zelfstandige commerciële activiteiten ontplooien als deze strikt worden gescheiden van hun publieke taak. Als publiek bedrijf -licentiehouders- moeten zij zich houden aan de doelstellingen van de PO. Dit wordt getoetst door het Commissariaat van de Media.

Minstens veertig procent van het budget moet worden besteed aan externe producenten. Dit kunnen onafhankelijke producenten zijn, maar ook commerciële productiebedrijven waarin de omroepen deelnemen.

Licentiehouders

Opinie en maatschappelijk debat blijven voorbehouden aan licentiehouders. Hiermee wordt voorkomen dat een commercieel bedrijf zonder maatschappelijke achterban een opiniërend programma op het publieke net krijgt. Iedere ideële organisatie met een maatschappelijke achterban van meer dan vijftigduizend leden kan toetreden tot het publieke bestel.

Het wetsvoorstel wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd. Van der Laan verwacht nog voor de kerst de goedkeuring van het parlement te hebben. "Ik ga het debat met vertrouwen tegemoet."