DEN BOSCH - Bouwcombinatie Infra2 voorspelt grote verkeershinder tijdens de verbreding van de A2 bij Den Bosch tussen 2007 en 2009. Het bedrijf reageert daarmee op een bekendmaking woensdag van de gemeente die zegt niets te kunnen doen om de plannen nu nog te wijzigen.

De A2 bij Den Bosch moet in 2009 twee rijstroken erbij hebben. De snelweg wordt verbreed van zes naar acht rijstroken. Infra2 wilde het zogenoemde tracébesluit wijzigen en viaducten bij de knooppunten Hintham en Empel twintig tot dertig meter noordelijker plaatsen. Dat is makkelijker voor de bouwers en beter voor de doorstroming tijdens de werkzaamheden, verklaarde een woordvoerder.

Tijdverlies

De Bossche wethouder Geert Snijders stelt dat Infra2 niet bij de gemeente maar bij het Rijk moet aankloppen. Het bedrijf zegt dat dat te veel tijdverlies oplevert. De bouwcombinatie legt zich neer bij de beslissing en gaat door met de oorspronkelijke plannen maar waarschuwt voor de maatschappelijke gevolgen.

Rijkswaterstaat had zijn hoop ook gevestigd op de gemeente maar is iets minder somber. Een woordvoerder gaat uit van een "hoop hinder". De gemeente Den Bosch benadrukt dat alle overlast tijdelijk is.