BREDA - De rechtbank in Breda heeft woensdag hoge straffen opgelegd voor het noodlottige ongeval in de Amercentrale in Geertruidenberg. Door het instorten van een steiger op 23 september 2003 kwamen hier vijf onderhoudsmedewerkers om het leven.

Een onvoorwaardelijke celstraf van een jaar legde de rechtbank op aan de 34-jarige M.S., de Belgische ontwerper van de steiger, wegens dood door schuld. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De hoogste geldboete was er voor de werkgever van S., steigerbouwbedrijf Albuko uit het Belgische Wijnegem: 450.000 euro. De rechtbank oordeelde dat zowel S. als Albuko "roekeloos hebben gehandeld".

Net als in het geval van Albuko had officier van justitie H. Donker ook tegen steigerbouwbedrijf Hertel uit Rotterdam 450.000 euro geëist. De rechtbank vond hier een geldboete van 300.00 euro gepast, omdat het bedrijf - in tegenstelling tot Albuko - intern al veel heeft gedaan om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Controleren

De rechtbank kwam verder tot een ruime verdubbeling van de straf voor hoofdaannemer CMI Energy Services uit Bergen op Zoom. In plaats van de 45.000 geëiste euro, veroordeelde de rechtbank het bedrijf tot een boete van 100.000 euro. De rechtbank neemt het CMI vooral kwalijk dat het heeft verzuimd het ontwerp van de steiger te controleren en de oplevering ervan niet heeft geïnspecteerd.

Alle verdachten zijn volgens de rechters schuldig aan dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Naast de vijf dodelijke slachtoffers, raakten drie werknemers gewond door het instorten van de in totaal 77 meter hoge steiger.

Verantwoordelijk

De Belgische ontwerper heeft zich gedurende het hele proces, dat medio maart is begonnen, niet laten zien. Daardoor is een groot aantal vragen onbeantwoord gebleven, wat de rechtbank zeer betreurt. Ook heeft de rechtbank geen inzicht kunnen krijgen in de persoon van de man. Zijn advocaat heeft betoogd dat zijn cliënt zich moreel verantwoordelijk voelt, maar volgens de rechtbank is van de wil om verantwoording af te leggen, niet gebleken.

In haar vonnis voert de rechtbank aan dat de steiger is ingestort, omdat de ontwerptekening van het bouwwerk onvolledig was. Op basis van die tekening is een instabiele steiger gebouwd, waarbij essentiële, zogenoemde diagonalen misten. Eerste verantwoordelijke daarvoor is de steigerontwerper S., aldus de rechtbank, die van "ernstige tekortkomingen" in het ontwerp sprak. S. had bovendien een herberekening moeten maken, toen tijdens de bouw bleek dat de steiger op een aantal punten doorbuigingen vertoonde.

Medeplichtig

Steigerbouwers Hertel en Albuko hadden volgens de rechtbank een eigen verantwoordelijkheid. Hertel is het zusterbedrijf van Albuko en had al eerder voor Essent, de eigenaar van de Amercentrale, gewerkt. De feitelijke bouw van de steiger had Hertel weer uitbesteed aan Albuko, maar dat neemt volgens de rechtbank niet weg dat beide bedrijven verantwoordelijk zijn en dus medeplichtig. Zij hadden het ontwerp en de bouw van de steiger moeten controleren.

Als hoofdaannemer was CMI hoofdelijk aansprakelijk voor de klus. De bedrijven hadden volgens de rechters moeten en kunnen weten wat de gevolgen zouden zijn als de steiger zou instorten.

Vreemdelingen

Aanklager Donker had ook nog geldboetes geëist tegen steigerbouwers Albuko en Hertel wegens het overtreden van de arbeidstijdenwet en het in dienst hebben van illegale vreemdelingen, respectievelijk 29.000 en 18.000 euro. De rechtbank veroordeelde hen hiervoor tot het betalen van ruim 6800 euro en ruim 16.000 euro.