DEN HAAG - Ministers Kamp (VROM) en Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) willen dat er snel een wet komt die hulp aan illegalen strafbaar stelt. Een dergelijke wet zou binnen anderhalf jaar van kracht moeten kunnen zijn, aldus VVD'er Kamp maandag tijdens een werkbezoek aan twee wijken in Den Haag.

Kamp denkt dat illegale bewoning van panden en illegale doorverhuur van woonruimte door de nieuwe wet eenvoudiger aan te pakken zal zijn. Nu is het vaak moeilijk iets aan illegale onderverhuur te doen. Kamp wijst erop dat naar schatting 10 tot 20 procent van de woningen in de grote steden illegaal worden bewoond.

Deze situatie veroorzaakt verloedering in wijken als het Haagse Regentesse- Valkenboskwartier, waar Kamp en VVD-fractievoorzitter Zalm maandag poolshoogte kwamen nemen. Bewoners van deze wijken gaven tijdens een gesprek aan dat ze regelmatig worden bedreigd door eigenaren van panden waar illegalen wonen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze bij de gemeente klagen over overbewoning door illegalen van woningen in hun straat.

De wet is volgens Kamp uitdrukkelijk niet bedoeld om straks illegalen aan te houden in kerken en scholen. Volgens Kamp is dat een "karikatuur" die tegenstanders van strafbaarstelling steeds erbij slepen als er over het onderwerp wordt gesproken. "We gaan geen kerken en scholen binnenvallen. Het gaat ons om de wantoestanden, zoals malafide pandjesbazen. De situatie waarin criminelen een oud pand kopen of huren en het illegaal onderverhuren aan zestien mensen, zonder ooit onderhoud te plegen aan de woning."

In zijn begroting voor 2003 stelde de minister van VROM al dat tussen de 112.000 en 162.000 illegalen woonruimte bezetten waar zij geen recht op hebben, terwijl er woningnood is. Daarbij zouden criminelen huurwoningen betrekken via woningcorporaties om ze vervolgens voor grof geld illegaal door te verhuren aan illegalen en studenten.