AMSTERDAM - Eindexamenkandidaten vmbo buigen zich woensdagmiddag onder meer over schimmels en bacteriën tijdens hun examen biologie. In de ochtend legt een deel van de vmbo-kandidaten het examen muziek af en de rest Frans of natuur- en scheikunde.

Havisten leggen 's morgens het eindexamen Frans af en in de middag scheikunde. Vwo'ers schuiven eerst aan voor Duits en daarna voor economie 1 en 2.

Klachten

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren verzamelt klachten van de kandidaten over de examens. Tot nu toe zijn 28143 klachten geregistreerd. Leerlingen van het vwo zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de klachten. Zij legden 17876 klachten neer bij het LAKS. Examenkandidaten vmbo Basisberoepsgerichte Leerweg klaagden het minst: achttien keer. Wel zijn op het vwo vijf keer zo veel examens afgenomen.