DEN HAAG - Veel mensen die voor langere tijd te kampen hebben met een lichamelijke handicap, hebben behoefte aan meer hulp. Twee derde van de ongeveer 1,1 miljoen lichamelijk gehandicapten wil een of meer extra voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, vervoer en welzijn.

Dat blijkt uit een studie die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdag presenteert. Van deze groep heeft ruim 40 procent behoefte aan aanpassingen aan hun woning, 38 procent wenst meer vervoer en een kwart zit verlegen om meer hulp, vooral bij het huishouden. Ruim een op de tien zou graag praktische hulp willen hebben, zoals een klussenhulp.

De onderzoekers van het SCP ondervroegen 2700 mensen die minstens drie jaar te maken hebben met lichamelijke beperkingen, uitgezonderd doven en blinden. Het ministerie van Volksgezondheid had hierom gevraagd omdat er tot nu toe alleen van oudere gehandicapten bekend is waar zij behoefte aan hebben.

Voorzieningen

De onderzoekers tekenen bij de cijfers aan dat een behoefte aan meer zorg nog niet automatisch betekent dat mensen daar ook daadwerkelijk een beroep op gaan doen. Maar als slechts een kwart van de aangegeven behoefte ook echt in meer voorzieningen resulteert, gaat het altijd nog om 100.000 mensen die hier profijt van zouden hebben.

Veel van de gehandicapten die zeiden gekortwiekt te worden in hun behoefte, gaven aan dat dit komt omdat ze niet weten hoe ze een voorziening moeten regelen. Bijna een op de vijf mensen die hun woning wil laten aanpassen, geeft deze reden aan. Vooral jongere gehandicapten hebben hier problemen mee. Van mensen die meer of beter vervoer willen, zegt bijna een derde niet te weten hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Hier gaat het vooral om oudere mensen.

Een op de vijf mensen die ooit een voorziening aanvroeg, zegt niet duidelijk te zijn geïnformeerd. Verder vindt een op de zeven dat de aanvraag ten onrechte is afgewezen. Vooral onder 22- tot 54-jarigen bestaat onvrede over een afwijzing. Afhankelijk van de voorziening loopt dit op tot 30 à 40 procent.

Dan is er ook nog een groep die zegt zich extra voorzieningen niet te kunnen veroorloven. Zowel voor thuiszorg als voorzieningen op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten moeten mensen een eigen bijdrage betalen. Deze groep loopt uiteen van 7 procent (thuiszorg) tot 12 procent (woningaanpassing).

Hulp

Van de 1,1 miljoen mensen met een lichamelijke handicap heeft ruim driekwart een aangepaste woning, krijgt ruim de helft een vorm van hulp en heeft bijna de helft een hulpmiddel om zich voort te bewegen, zoals een rollator. Ruim een kwart maakt gebruik van een vervoersvoorziening.