DEN HAAG - Minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) vindt dat de politie tot nu toe te weinig heeft gedaan om allochtonen te werven. "De cijfers zijn te laag. Op die manier wordt een afspiegeling van de bevolking niet gehaald", zei hij dinsdagavond in het televisieprogramma NOVA.

De minister stelde dat de werving een behoorlijke duw in de rug moet krijgen. Hij constateert daarnaast wel dat veel korpsen inmiddels aan de slag zijn gegaan met het aantrekken van allochtone medewerkers.

Remkes overweegt de streefcijfers voor het aantal allochtonen bij de politie onderdeel te maken van de prestatiecontracten met de korpsen. Volgens NOVA halen acht van de 26 korpsen (inclusief het Korps landelijke politiediensten) hun streefcijfer.

Cijfers

NOVA vroeg alle korpsen aantallen allochtonen in dienst aan te leveren. De korpsen in Amsterdam en Rotterdam verstrekten de gegevens niet. In de ondervraagde korpsen werken in totaal 285 Marokkanen (0,6 procent) en 488 Turken (1,1 procent). De Nederlandse bevolking bestaat voor 1,9 procent uit Marokkanen en voor 2,2 procent uit Turken.