GENEVE - De wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt geen bewijzen te hebben gevonden dat het gevaarlijke vogelgriepvirus H5N1 al zo is gemuteerd dat een besmetting tussen mensen mogelijk is geworden. Dat stelt de organisatie in een dinsdag in Genève verschenen verklaring.

Aanleiding tot de reactie van de WHO is een onderzoek naar de dood van zes mensen op het Indonesische eiland Sumatra. De zes behoorden tot dezelfde familie en nooit eerder is een dergelijke serie sterfgevallen door vogelgriep binnen een familie of gemeenschap vastgesteld. Dat leidde tot de vrees dat het virus van mens tot mensen kan overslaan.

Tot dusver zijn mensen alleen ziek geworden door contact met besmette dieren. Als het virus verdere genetische wijzigingen ondergaat - en dat is al eerder vastgesteld - dan zou dat kunnen leiden tot besmettingen tussen mensen onderling. Dat zou weer kunnen uitmonden in een wereldomspannende epidemie met in potentie miljoenen dodelijk slachtoffers.