HOEVELAKEN - Een kwart van de rijksmonumenten is toe aan een opknapbeurt. De restauratiewerkzaamheden variëren van kleine ingrepen tot grote, miljoenen kostende projecten. Om de totale restauratieachterstand weg te werken is 135 miljoen euro nodig. Dit blijkt dinsdag uit het jaarverslag over 2005 van het Nationaal Restauratiefonds.

Uitstel van de restauratie zou volgens het fonds leiden tot een "explosieve verhoging van de toekomstige kosten voor de monumentenzorg". Het fonds berekende dat de restauratiekosten door verval en inflatie met gemiddeld 15 procent per jaar stijgen.

Naast het behoud van monumenten, pleit voorzitter prof.mr. Pieter van Vollenhoven voor een meer doelgerichte uitvoeringsstrategie voor het behoud van cultuurhistorische landschappen. Volgens Van Vollenhoven ontbreekt dit nog aan de Nota Ruimte.

De nota, waar onder andere twintig Nationale Landschappen zijn aangewezen, noemt de voorzitter een goed begin. "Maar het behoud van het karakteristieke landschap vraagt om duidelijke verantwoordelijkheden en een sterke regie, zeker nu de rol van de rijksoverheid afneemt en deze verschuift naar provincies en gemeenten." Er zou duidelijk moeten worden aangegeven wat "de kernkwaliteiten zijn die behouden moeten blijven".