DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer dringt aan op onderzoek naar het intrekken van paspoorten. CDA, VVD en GroenLinks willen beter inzicht over de vraag hoe met het intrekken van naturalisatie is omgegaan sinds in 1989 nieuwe wetgeving hierover van kracht werd.

Aanleiding is de kwestie Ayaan Hirsi Ali, het inmiddels ex-VVD-Tweede Kamerlid dat volgens minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) ten onrechte het Nederlanderschap verkreeg omdat ze loog over naam en geboortedatum. Verdonk kreeg vervolgens van de Tweede Kamer de opdracht om de naturalisatie van Hirsi Ali opnieuw te onderzoeken.

"Ayaan hoeft niet beter of slechter te worden behandeld dan anderen," zegt CDA-Tweede Kamerlid Mirjam Sterk. "Wij willen weten welke criteria de afgelopen jaren hebben gegolden en hoe daarmee is omgegaan."

Wetswijziging

Haar VVD-collega Arno Visser wil een "beter inzicht" met het oog op een nieuwe wetswijziging. Hij zegt dat het niet bij voorbaat de bedoeling is allerlei beslissingen terug te draaien.

GroenLinks drong eerder aan op onderzoek en riep advocaten op om, desnoods anoniem, gegevens te verstrekken. Fractieleider Femke Halsema wil weten hoeveel vluchtelingen evenals Hirsi Ali valse persoongegevens hebben gebruikt.

Verdonk heeft al toegezegd dat als Hirsi Ali het Nederlanderschap niet behoudt, zij dat snel opnieuw zou kunnen krijgen. GroenLinks wil dat dit ook gaat gelden voor "vergelijkbare gevallen". Minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken zei zaterdag ook dat vergelijkbare gevallen opnieuw zouden moeten worden bekeken.

Naturalisatie

Eerder drongen PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem en D66-Kamerlid Ursi Lambrechts al aan op een onderzoek naar vergelijkbare gevallen, dat teruggaat naar het jaar 2003. Toen werd een artikel in de wet van kracht dat de minister de bevoegdheid geeft om een naturalisatie in te trekken, voordien was dat niet aan de minister, aldus Dijsselbloem. De commissie Justitie van de Tweede Kamer spreekt hier woensdag over. Dijsselbloem heeft er "op zichzelf geen bezwaar tegen" als het onderzoek verder in de tijd terug gaat dan 2003.