DEN HAAG - De overheid blijft nederwiet zien als een softdrug. De sterkere wiet van de laatste jaren heeft weliswaar ook sterkere effecten op de gebruiker, maar deze zijn niet zo ernstig dat het middel als harddrug moet worden beschouwd.

Dat schrijft minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) maandag aan de Tweede Kamer. Hij had eerder aangekondigd dat nederwiet niet meer gedoogd zou worden als het een groot gevaar voor de gezondheid zou blijken te zijn. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dit wel mee te vallen.

THC-gehalte

In 1999 lag het gehalte van de werkzame stof THC in nederwiet nog beneden de 10 procent, maar de laatste jaren ging de concentratie snel omhoog. In 2005 lag het op 17,5 procent, na een piek op 20 procent in 2003.

Omdat over de werkzaamheid van de sterke wiet nog niets bekend was, liet het ministerie van Volksgezondheid het RIVM onderzoek doen onder 24 mannen. Dit wees uit dat de hartslag sterker stijgt, de bloeddruk daalt en de hersenen minder goed gaan werken.

Daardoor reageert een nederwietroker trager, is zijn concentratie minder en heeft hij minder controle over zijn spieren. Deze effecten worden erger naarmate het THC-gehalte hoger is.

Voorlichtingscampagne

Hoogervorst kondigt aan de resultaten van het onderzoek, dat overigens niets zegt over verslaving op langere termijn, mee te nemen in een nieuwe voorlichtingscampagne dit najaar.

Acute gezondheidsproblemen na het gebruik van cannabis, waardoor opname in een ziekenhuis nodig is, komen relatief weinig voor in vergelijking met bijvoorbeeld alcoholgebruik. Wel is er een duidelijk stijgende trend te zien in het aantal hulpvragen voor verslavingszorg door cannabiscliënten.

Volgens de minister is het moeilijk vast te stellen of dit komt door het hogere THC-gehalte. Ook andere factoren, zoals het verbeterde hulpaanbod en de aandacht voor cannabisproblemen in de media en voorlichtingscampagnes, spelen volgens hem een rol.

Hulpverlening

Het CDA, dat om het onderzoek had gevraagd, reageert teleurgesteld op het rapport. Want de verslavende werking van de stof niet is onderzocht. Volgens het CDA is dat vooral voor jongeren belangrijk, omdat steeds meer jongeren bij de hulpverlening aankloppen.

CDA-Kamerlid Ciska Joldersma zegt dat de uitkomst haar beeld bevestigt dat de effecten erger worden naarmate het THC-gehalte hoger wordt. Zij is daar bezorgd over, zei ze.