UITHOORN - Nederland moet geen asielzoekers meer toelaten, maar zorgen voor opvang in de regio van hun landen van herkomst. In Nederland moet de overheid een actief spreidingsbeleid gaan toepassen om de grote steden 'witter' te maken. Zo zouden criminele allochtone jongeren naar 'verafgelegen witte gebieden' moeten worden verbannen.

Die voorstellen doet de zelfbenoemde imam Abdullah Haselhoef in zijn slotwoord van het boek De islamisering van onze cultuur van Pim Fortuyn. De herziene versie van het boek van de beoogde lijsttrekker van Leefbaar Nederland, dat bij verschijnen in 1997 nog Tegen de islamisering van onze cultuur heette, verschijnt binnenkort.

Haselhoef hoopt dat de realisering van zijn voorstellen de angst voor 'moslimoverheersing' bij autochtone Nederlanders zal wegnemen. Die angst vormt de basis voor '"domme debatten over hoofddoekjes en sportkleding", aldus Haselhoef, islamitisch geestelijk verzorger in een psychiatrisch ziekenhuis in Den Haag.

Commentaar

Directeur Ilhan Alkel van het Nederlands Centrum Buitenlanders

"Kennelijk heeft de heer Haselhoef behoefte aan publiciteit dat hij zulke dingen beweert. Laat hij zich aan andere zaken wijden waar hij meer verstand van heeft”, aldus Alkel.