UTRECHT - De PvdA loopt volgens CDA-leider en premier Jan Peter Balkenende behoorlijk achter op het CDA. Plannen van het CDA krijgen volgens hem eerst kritiek, maar uiteindelijk neemt PvdA-leider Wouter Bos ze gewoon over.

"Ik zie hem niet tegenover me, ik zie hem achter me", zei Balkenende zaterdag tijdens het CDA-partijcongres in Utrecht. "Toen wij praatten over waarden en normen en over het gezin, vond Bos ons fatsoensrakkers. Nu heeft hij er zelf de mond van vol." Hetzelfde gebeurde volgens Balkenende bij het terugdringen van het begrotingstekort.

65-plussers

De CDA-leider herhaalde dat hij niets voelt voor PvdA-plannen als het laten meebetalen van ouderen aan de AOW en beperking van de hypotheekrenteaftrek. "Toen wij onze nek uitstaken om te voorkomen dat mensen te vroeg stoppen met werken, stond Bos op het Museumplein te demonstreren. Nu deinst hij er zelfs niet voor terug 65-plussers in hun portemonnee te raken."

In zijn toespraak tegenover de 1500-koppige achterban schetste Balkenende de successen van het kabinetsbeleid. De hervormingen in zorg en sociale zekerheid werpen volgens hem hun vruchten af, want Nederland staat er veel beter voor dan vier jaar geleden. "Problemen aanpakken is geen dankbaar werk, maar het is niet voor niets geweest."

Scholing

Na jaren waarin de sociale zekerheid centraal stond, is het volgens Balkenende de komende kabinetsperiode van belang te investeren in kennis, innovatie, onderwijs en jeugd. "Hervorming was de vorige, noodzakelijke stap. De komende tijd moet het gaan om: investeren in mensen, het aanjagen van participatie en het prikkelen van creativiteit." Hij wil daarom bijvoorbeeld fors investeren in de scholing van allochtonen.

Balkenende is vol vertrouwen dat zijn partij een goede uitslag kan boeken tijdens de parlementsverkiezingen volgend jaar mei. "Beter is niet goed genoeg. Ik wil het beste voor ons land."

PvdA blij

De PvdA zegt blij te zijn met de discussie binnen het CDA. Volgens Tweede-Kamerlid Ferd Crone van de PvdA is er een sterke sociale vleugel binnen het CDA, die de hervormingsplannen wel wil bespreken. Hij wees met name op oud-fractievoorzitter en oud-minister Bert de Vries en de jongerenafdeling CDJA.

Crone bestrijdt kritiek van het CDA dat Bos mensen zou willen verbieden eerder te stoppen met werken. "Daar is geen sprake van. Maar men zal er wel zelf voor moeten sparen."