DEN HAAG - De ChristenUnie wil opheldering over signalen dat Iraanse christenen toch Nederland worden uitgezet. Tweede Kamerlid Huizinga van deze partij heeft minister Verdonk vrijdag schriftelijke vragen gesteld. Zij wijst op een besluit- en een vertrekmoratorium dat van kracht is voor Iraanse christenen, onder wie bekeerde ex-moslims.

Huizinga heeft begrepen dat een Iraans gezin en een vrouw de aanzegging hebben gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND dat zij het land binnen 28 dagen moeten verlaten. De man in het gezin zou in vreemdelingenbewaring zijn genomen. Het Kamerlid wil weten hoe een en ander kan, omdat dit in strijd is met de afspraken.

Moratorium

Verdonk zegde in april onder druk van de Tweede Kamer toe het komende half jaar geen Iraanse christenen of homoseksuelen uit dit streng islamitische land terug te sturen. Ook worden geen besluiten genomen over deze asielzoekers.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zei vrijdag dat de kwestie wordt uitgezocht, maar dat het moratorium wel degelijk van kracht is.