DEN HAAG - De PvdA en de SP in de Tweede Kamer hekelen de uitspraak van minister Borst van Volksgezondheid dat er geen verband bestaat tussen het tekort aan plaats voor intensieve zorg (IC) en het overlijden van patiënten.

Volgens de Kamerleden Arib (PvdA) en Kant (SP) wordt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg wel degelijk gemeld dat mensen zijn overleden nadat ze bij een ziekenhuis waren geweigerd en doorgestuurd naar een andere instelling.

Borst had onlangs tijdens een overleg met de Tweede Kamer nog gezegd dat "er geen enkele melding van een sterfgeval" om deze reden was binnengekomen. Zij reageerde daarmee op uitspraken van twee medisch specialisten op de televisie dat er jaarlijks mogelijk honderden patiënten sterven door het IC-tekort.

Misverstand

Maar volgens de bewindsvrouw is er een misverstand ontstaan. "De inspectie heeft wel meldingen van artsen gekregen, maar de inspecteur heeft daarna bij geen enkele melding een directe relatie kunnen leggen tussen het tekort aan IC-zorg en het overlijden", aldus Borst. Ze weigerde het verzoek van Kant de aantijging tegenover de specialisten terug te nemen. "Ik vind nog steeds dat het op tv een onverantwoorde mededeling is dat het gaat om honderden doden."

Maar volgens Arib is het niet juist dat de minister geen verband wil leggen tussen het IC-tekort en overlijdensgevallen. "Dat verband is er wel, maar is moeilijk aan te tonen. Het gaat om tijdverlies bij de zorg en complicaties die zich dan voordoen." Het gaat volgens het PvdA-Kamerlid niet per se om aantallen maar om vermijdbare sterfte. "En elke dode die daardoor valt, moeten we proberen te vermijden." Borst gaf toe dat nooit precies na te gaan is dat het IC-tekort dé doorslaggevende component is voor het overlijden.

Verder drong de Kamer aan op acute maatregelen om het IC-tekort, dat vooral door personeelsgebrek komt, terug te dringen. De PvdA, CDA, GroenLinks en SP willen met moties de minister sneller tot actie en meer investering dwingen. Borst noemde de moties overbodig en een ondersteuning van haar beleid.

Ze beloofde dat een stuurgroep nog dit jaar vaart gaat brengen in de al genomen maatregelen. Het gaat daarbij om een regionaal systeem voor een overzicht van IC-plaatsen, betere navolging van richtlijnen voor opname en ontslag van een IC-afdeling en het aannemen van intensivisten. Dat zijn artsen die snel bepalen of patiënten naar de IC moeten of naar een andere afdeling.

/NIEUWS'Tekort aan opnamecapaciteit kost levens''Geen aanwijzingen voor doden door capaciteitsgebrek'