DEN HAAG - Leden van de ministerraad hebben vrijdag een hartig woordje gesproken met hun collega-minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) over haar opstelling in de zaak rond het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali. CDA-minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) vindt dat de zaak "als je terugkijkt zorgvuldiger had gemoeten".

Hij noemde de sfeer in het wekelijkse overleg van het kabinet kritisch. Volgens De Geus moet de zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de moties van de Tweede Kamer over de naturalisatie van Hirsi Ali "een paar graden worden opgevoerd". D66-vicepremier Laurens Jan Brinkhorst sprak na afloop van een "pittig gesprek" waarbij goede afspraken zijn gemaakt. "Ik heb van mijn hart geen moordkuil gemaakt", zei hij.

Openhartig

VVD-minister Verdonk had het over een "openhartig gesprek" waarbij ze op een aantal punten begrip heeft gekregen en op een aantal niet. Ze wilde niet ingaan op de uitspraken van De Geus. Verdonk zei het vertrouwen te voelen van haar collega's. Ook beloofde ze dat ze de moties over Hirsi Ali, die dinsdag opstapte als Kamerlid van de VVD, "voortvarend" zal uitvoeren.

Premier Jan Peter Balkenende had Verdonk donderdag op het torentje ontboden om daar samen met twee vicepremiers over de kwestie te spreken. Na afloop daarvan had Verdonk gezegd er alles aan te doen om te zorgen dat Hirsi Ali haar Nederlandse paspoort kan behouden.

Ruimte

"We zullen samen optrekken in het vervolg. Ik ga de ruimte zoeken die er is", zei de bewindsvrouw na de ministerraad. Mocht het niet lukken om Hirsi Ali Nederlands staatsburger te laten blijven, dan zal Verdonk kijken naar de mogelijkheden voor een tweede naturalisatie.