AMSTERDAM - De stemprocedure voor de lijsttrekker van de VVD wordt niet veranderd. "Er bestaat geen reglementair recht dat leden bij een ledenraadpleging meermaals mogen stemmen of hun stem mogen herzien. Het is feitelijk onjuist dat leden nóg een keer mogen stemmen", aldus de VVD in een persbericht.

Een stem die is uitgebracht per post kan wel worden herzien door een stem via internet of telefoon. "Het mag officieel niet, maar een elektronische stem kan een poststem wel ongedaan maken", aldus VVD-voorlichter Jeff Wolters.

Kamervoorzitter Weisglas en het campagneteam van Verdonk hadden veel kritiek op de procedure. Volgens hen zou Verdonk stemmen kunnen verliezen als gevolg van de kwestie-Hirsi Ali. "Het is geen democratische gang van zaken als je bij een stemming je stem kunt herzien", aldus Weisglas.

Volgens Wolters wordt in de media onterecht de indruk gewekt dat er grote interesse bestaat voor het herzien van een stem. Volgens hem hebben slechts tussen de tien en twintig leden bij het partijbureau gevraagd naar de mogelijkheid hun stem te herzien.