GENEVE - De VN-commissie tegen marteling vindt dat de Verenigde Staten de gevangenis in Guantanamo Bay op Cuba moeten sluiten, evenals geheime gevangenissen die zij in het buitenland hebben. De commissie maakte dat vrijdag bekend. Zij vindt dat deze inrichtingen in strijd zijn met het internationaal recht.

De tien onafhankelijke deskundigen die onderzoek hebben gedaan naar de behandeling van gevangenen door de Verenigde Staten, vinden ook dat de Amerikaanse regering een eind moet maken aan ondervragingstechnieken die marteling of wreedheden inhouden. Zij noemen speciaal het inzetten van honden om gevangenen angst aan te jagen.

De VS moeten volgens de commissie "verzekeren dat niemand is opgesloten in een geheime gevangenis die de facto onder hun controle staat". De aanbevelingen van de commissie zijn niet bindend.

Verworpen

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanbevelingen van de commissie, die niet bindend zijn, verworpen.

Het comité heeft volgens een woordvoerder met de verstrekkende voorstellen het mandaat overschreden. "We zijn van mening dat er geen wettelijke of feitelijke basis voor is", aldus een hoge adviseur. Hij voegde eraan toe dat er inmiddels maatregelen zijn genomen om misbruik zoals dat in het verleden plaatsvond te voorkomen.

Bush

President Bush liet onlangs weten dat hij Guantánamo Bay wil laten sluiten. Bush wacht daar nog op tot het Hooggerechtshof bepaalt of de gedetineerden via een militaire of civiele rechtbank moeten worden berecht.

De VS houden honderden verdachten van terrorisme vast in gevangenissen in Irak, Afghanistan en in Guantánamo. Washington heeft steeds geweigerd commentaar te geven op beschuldigingen over geheime gevangenissen.

De VS lieten zich deze maand door dertig functionarissen vertegenwoordigen voor de hoorzittingen van de VN-commissie in Genève. Zij verdedigden de behandeling van terreurverdachten en zeiden dat er "betrekkelijk weinig gevallen van feitelijke misbruik" bekend waren.

Net-niet-verdrinking

Mensenrechtengroeperingen hebben de VS ervan beschuldigd verdachten wreed te ondervragen. Daarbij zou onder meer gebruikt worden gemaakt van net-niet-verdrinking.

De VN-commissie noemt in haar rapport "betrouwbare meldingen over martelingen en wrede, onmenselijke en onterende behandeling" van gevangenen.