VOORBURG - Nederlanders voelen zich sinds begin 2006 iets veiliger dan het jaar daarvoor. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Inwoners in de provincie Zeeland voelen zich het veiligst. Het aantal ondervonden misdrijven is van 2005 op 2006 afgenomen, terwijl het percentage slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit ongeveer gelijk bleef. In de politieregio Amsterdam-Amstelland was het aantal slachtoffers het grootst.

De Veiligheidmonitor Rijk (VMR) gebruikt een verbeterde meettechniek ten opzichte van de tot dusver gehanteerde methoden. Hierdoor zijn de cijfers van de VMR niet direct vergelijkbaar met de uitkomsten van voorgaande onderzoeken.

Amsterdam

Een woordvoerster van de gemeente Amsterdam liet in een reactie weten dat de hoofdstad voorlopig bij haar eigen cijfers blijft. Hoewel de gemeente streeft naar een landelijk gezaghebbend bevolkingsonderzoek, vindt ze de resultaten uit de VMR te dun en te weinig specifiek.

De onderzoeksopzet wijkt volgens de Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef) te veel af van de eigen onderzoeken die de stad jaarlijks laat uitvoeren. Zo kijkt de VMR alleen naar de politieregio Amsterdam-Amstelland en is vooralsnog geen onderscheid mogelijk tussen gemeenten, stadsdelen of buurten.

Afwijken

Volgens de zegsvrouw komt Amsterdam er in de VMR op een aantal punten beter uit dan in eigen onderzoek. "We herkennen de cijfers niet en kunnen ook niet plaatsen waarom ze zo afwijken van onze eigen resultaten en het eerder verschenen politieonderzoek."