DEN HAAG - De Arbeidsinspectie heeft in 2005 ruim twee keer zoveel boetes uitgedeeld voor illegale arbeid dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van de instantie, dat vrijdag werd gepubliceerd. In 2004 ging het om ruim duizend boetes, vorig jaar steeg dat aantal naar 2200.

De forse toename is volgens de dienst te danken aan meer controles en inspecteurs. De controles zijn vorig jaar met 25 procent opgevoerd tot circa 8600 en het aantal inspecteurs groeide van 131 naar 170.

Ook is volgens staatssecretaris Henk van Hoof (Sociale Zaken) vorig jaar de slagkracht van de dienst "aanzienlijk verhoogd" door de invoering van de bestuurlijke boete van 8000 euro per illegale arbeidskracht. De boetes leverden in totaal 13 miljoen euro op. Van de hogere pakkans en sanctie moet volgens de inspectie uiteindelijk een preventieve werking uitgaan.

Polen

Er werden circa 4650 illegale werknemers opgespoord, tegen ruim 2800 in 2004. Veruit de meeste opgespoorde illegalen hadden vorig jaar de Poolse nationaliteit (1532). Andere grote groepen waren Chinees (644), Turks (562), Bulgaars (439) en Marokkaans (102).

De inspectie let ook op arbeidsomstandigheden. Bij 56 procent van de controles bleken de werkomstandigheden niet in orde. Bij vervolgbezoeken waren in bijna alle gevallen (96 procent) de problemen opgelost. De Arbeidsinspectie deelde 2400 boetes uit voor slechte arbeidsomstandigheden, waarvan 150 naar werknemers gingen. In totaal werd met de boetes een bedrag van 7 miljoen geïncasseerd.

Risico's

De bouwplaats is traditioneel een werkplek waar veel problemen zijn met arbeidsomstandigheden, door bijvoorbeeld valgevaar van steigers. De Arbeidsinspectie tikt de sector in haar jaarverslag op de vingers. In vergelijking met andere branches, bijvoorbeeld de industrie, worden risico's onvoldoende aangepakt. Ook leidde het merendeel van de ruim 4500 controles in de bouw tot ingrijpen van de dienst.

Voorzitter Elco Brinkman van brancheorganisatie Bouwend Nederland stelt in een eerste reactie dat werkgevers en werknemers in zijn sector de problematiek wel onderkennen. Volgens hem zijn ook gezamenlijk maatregelen genomen door sociale partners en is als gevolg daarvan de afgelopen twee jaar het aantal ongevallen gedaald, terwijl in 2002 nog sprake was van een stijging.

Ongevallen

Vanuit alle sectoren zijn vorig jaar in totaal 3064 ongevallen gemeld bij de Arbeidsinspectie. Daarvan bleken 2044 meldingsplichtig. De inspectiedienst heeft de laatste gevallen onderzocht.