DEN HAAG - De coördinatie van de hulpverlening bij een ramp op de luchthaven Schiphol komt definitief in handen van de burgemeester van Haarlem. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde donderdag het besluit dat het kabinet hierover eerder dit jaar had genomen.

De PvdA en VVD zagen aanvankelijk meer in een regierol voor Amsterdam, maar gingen uiteindelijk toch akkoord met de plannen van het kabinet. Voorwaarde is volgens hen en het CDA en de SP wel dat er meer inzicht komt in de financiële gevolgen en dat de zaken fatsoenlijk worden afgewikkeld.

Nu is de burgemeester van Amsterdam nog verantwoordelijk voor de rampenbestrijding op Schiphol. De nieuwe situatie heeft de nodige gevolgen voor de Amsterdamse brandweer en geneeskundige hulpdiensten. Volgens onder meer de PvdA en VVD moet daarvoor een financiële compensatie komen.

Rapport

Minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) zegde toe dat hij de regio Amsterdam-Amstelland financieel op een "fatsoenlijke manier" zal behandelen. Ook krijgt de Kamer nog dit najaar een rapport met een financiële onderbouwing van de veranderingen, die per 1 januari 2007 moeten ingaan. Remkes zei geen behoefte te hebben aan een onafhankelijk financieel onderzoek, zoals de PvdA eiste.

De discussie over de aansturing van de hulpverlening bij een ramp of crisis op Schiphol duurt al ongeveer tien jaar. De luchthaven maakt nu deel uit van de gemeente Haarlemmermeer, die onder de politieregio Kennemerland valt. De brandweer en ambulances op Schiphol vallen echter onder de regio Amsterdam. Het kabinet wil een einde aan die versnippering maken door Haarlemmermeer en Schiphol onder te brengen bij de veiligheidsregio Kennemerland.

Burgemeester

Bij een ramp is de burgemeester van Haarlem dan verantwoordelijk voor de bestrijding ervan. Kennemerland krijgt er één brandweercompagnie bij. GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak is niet overtuigd van de plannen. Volgens hem is de rampenbestrijding bij Amsterdam in betere handen. Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie heeft daar ook een voorkeur voor, maar zei te kunnen leven met de keuze voor Kennemerland.