PIJNACKER - De burgemeester van Pijnacker-Nootdorp, Rik Buddenberg, heeft dinsdagavond zijn excuses aangeboden aan de mensen die anderhalve week geleden betrokken raakten bij een politieactie in zijn gemeente. Dat deed hij op een bijeenkomst voor slachtoffers van de politieactie waarbij ook de rijksrecherche en de politie aanwezig waren.

In de nacht van 6 op 7 mei braken er rellen uit na een feest in een tent waar onder meer rapper Ali B. had opgetreden. Toen de agenten ingrepen, keerde een groep van vijftig personen zich tegen hen. De feestgangers gooiden met flessen en stenen naar de agenten.

Verscheidene bezoekers en vier agenten raakten gewond. De politie hield zestien mensen aan en kreeg enkele tientallen klachten binnen van bezoekers die vonden dat de agenten te hard optraden.

Fouten

Buddenberg zei dinsdag dat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de politie-inzet, maar hij benadrukte vooral dat hijzelf de fout heeft gemaakt niet direct contact te zoeken met de slachtoffers.

Hij verontschuldigde zich daarvoor. "Ik had niet helder op het netvlies wat voor een impact het politie-optreden had", aldus de burgemeester. "Het zit diep bij de mensen."

Politiehonden

Hij verklaarde verder dat er mogelijk fouten zijn gemaakt met de inzet van politiehonden. Hij kon hier verder nog niet op ingaan omdat de actie nog onderwerp van onderzoek is. Behalve dat meerdere mensen klappen kregen van de mobiele eenheid, zijn sommigen ook door politiehonden gebeten.

Buddenberg uitte de hoop dat de bijeenkomst van dinsdagavond de verstandhouding tussen burgers en gemeente verbetert. "We zijn er nog niet maar het is een eerste stap om de breuk tussen inwoners en politie en gemeente te lijmen", aldus de burgemeester.

Onderzoek

Er lopen twee onderzoeken naar de ongeregeldheden. De rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie en er wordt een onafhankelijk onderzoek verricht naar de rol van de burgemeester bij de rellen. Het laatste onderzoek moet in juni af zijn, dat van de rijksrecherche laat nog enkele maanden op zich wachten.

De reacties van slachtoffers op de bijeenkomst waren wisselend. Sommigen lieten weten dat ze vinden dat politie en burgemeester om de hete brij heen draaien. Anderen zeiden het fijn te vinden dat er naar hen wordt geluisterd.

De rijksrecherche heeft uitgelegd hoe het onderzoek naar de politie-inzet en de gevolgen daarvan verloopt. Enkele betrokkenen verklaarden al gehoord te zijn en zijn tevreden dat de rijksrecherche voor de interviews veel tijd uittrekt. Nu moeten nog onder meer de ingezette politiemensen en mensen van de Oranjevereniging, die het feest organiseerde, gehoord worden.