DEN HAAG - Bijna 200.000 scholieren beginnen woensdag aan de schriftelijke examens voor vmbo, havo en vwo. In het vmbo zijn dat er 113.000, op de havo 49.000 en bij het vwo 34.000.

Alle scholen kunnen de examens voor een deel met de computer afnemen. Ongeveer 250 scholen zullen dat ook doen. Volgend jaar wordt het gebruik van de computer verplicht voor natuurkundevakken op havo en vwo en het gecombineerde vak natuur- en scheikunde op het hoogste vmbo-niveau.

De bedoeling is dat uiteindelijk alle leerlingen tijdens minstens een vak de computer gebruiken. Vorig jaar mochten examenkandidaten voor het eerst een tekstverwerkingsprogramma gebruiken naast hun schrijfgerei.

Computer

Op honderd vmbo-scholen worden examens van algemene vakken op het laagste niveau dit jaar helemaal per computer afgenomen. De computer rekent zelf de score uit, alleen bij open vragen komt er nog een docent aan te pas.

Dit jaar doen in totaal 196.000 leerlingen examen, vorig jaar waren dat er 194.000. De afsluitende tests voor het vmbo zijn al in april begonnen. Het eerste examen is woensdag voor vwo-leerlingen het vak Russisch. Het laatste examen vindt plaats op 2 juni.