ROTTERDAM - Een aantal leden van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) wil het huidige bestuur van de LPF ontbinden. Ze spannen hiertoe een kort geding aan dat 13 november in Rotterdam dient. Volgens de leden is het bestuur op 19 oktober in Utrecht onrechtmatig gekozen.

Initiatiefnemer mr. L. Koenen uit Haarlem vindt dat er bij de verkiezing in Utrecht diverse juridische fouten zijn gemaakt. Interim-bestuurder Maas en zijn assistenten, onder wie de Amsterdamse advocaat Hammerstein, werden tijdens de ledenbijeenkomst gekozen tot bestuur van de partij.

Gemanipuleerd

Zij hebben, volgens Koenen, de bestaande regels van de partij aan hun laars gelapt. Ook zouden ze het verloop van de verkiezing hebben gemanipuleerd. Zo zouden ze het andere kandidaten vrijwel onmogelijk hebben gemaakt zich te presenteren aan de LPF-leden. Ook zouden ze op het laatste moment de regels hebben veranderd. Hierdoor konden, volgens Koenen, volmachten van politieke tegenstanders ongeldig worden verklaard.

'Gestuurd'

Koenen zegt dat het Hammerstein en de zijnen de aanwezige leden hebben 'gestuurd' door al meteen aan het begin van de bijeenkomst achter de bestuurstafel te gaan zitten. "Hierdoor gaven ze de aanwezigen het idee dat zij belangrijker waren dan de andere kandidaten."

Interim-bestuurder Maas was afwezig. Zijn assistent Hammerstein trad tijdens de bijeenkomst op als voorzitter. Volgens Koenen was hij daartoe niet bevoegd. "Hij was toen immers nog niet gekozen als bestuurder."

Toren van Pisa

Koenen maakt de vergelijking met de bouw van de toren van Pisa. "Als het fundament van een bouwwerk niet goed is, weet je dat de problemen tijdens de bouw steeds groter zullen worden. Zo is het met de LPF ook. Als we de fouten in de basis van de partij nu laten zitten, krijgen we in de toekomst met steeds meer ellende te maken."

Koenen twijfelt aan het democratisch gehalte van het huidige bestuur. De bestuursleden hebben, vindt hij, willens en wetens de regels gemaniupuleerd. "Je kunt je afvragen of zij thuishoren bij een partij zoals Pim Fortuyn die heeft bedoeld."