DEN HAAG - "Verbijsterd en teleurgesteld" bracht Ayaan Hirsi Ali dinsdag haar laatste dag als Tweede Kamerlid door. Omringd door tientallen camera's en de binnen- en buitenlandse pers gaf zij een toelichting, terzijde gestaan door een getergde Gerrit Zalm. De politieke loopbaan van Hirsi Ali zorgde vanaf de eerste tot de laatste dag voor rumoer op het Binnenhof.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Op de eerste Kamerdag hing een aanklacht van moslimorganisaties in de lucht over haar uitspraken over de profeet Mohammed die ze "pervers" had genoemd. Grote vraag en verwarring op haar laatste Kamerdag was waarom nu plotseling haar Nederlanderschap terzijde wordt geschoven.

Kritiek Verdonk

"Ik ben altijd open geweest over de onjuiste gegevens en dat is al tientallen keren in de media herhaald", zei Hirsi Ali. Kritiek was er op minister Verdonk (Vreemdelingenzaken), die binnen twee dagen een conclusie had getrokken én bekendgemaakt nog voordat Hirsi Ali een persconferentie zou geven. Zalm sneerde dat wachtlijsten weg zouden zijn als de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND altijd zo snel zou werken.

Hirsi Ali begreep er niets van. De juiste gegevens stonden zelfs in haar boek De zoontjesfabriek van enkele jaren geleden. Het verlies van haar paspoort noemde Hirsi Ali "buitenproportioneel" en dat vindt ze voor allen die dit om deze reden overkomt. Ze voelt zich desondanks niet uit Nederland verjaagd maar juist verbonden met dit land.

Afkomst

Bedeesd verhaalde de voormalige Somalische over haar komst naar Nederland, omdat zij haar leven in eigen hand wilde nemen. Ja, ze had een andere naam en leeftijd opgegeven, maar reden om te vluchten had ze. Beweringen dat haar huwelijk niet opgedrongen was "zijn volledig onwaar". Een verre neef vroeg mijn vader een van zijn vijf dochters te mogen trouwen "en mijn vader wees mij aan. Laat ik u verzekeren dat mijn vader een 'nee' niet accepteert".

Toch werd haar stem fier toen ze haar afkomst verduidelijkte. "Ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi, die een zoon is van Magan. Magan was de zoon van Isse, die de zoon was van Guleid, die de zoon van Ali was", zei Ayaan die het lijstje verder afmaakte. "Kortom, mijn naam is Ayaan Hirsi Magan Isse Guleid Ali Wai'ays Muhammad Ali Umar Osman Mahamud."

"Politiek was voor mij een kwestie van vallen en opstaan. Ik kies nu voor een internationaal grensoverschrijdend debat voor de emancipatie voor moslimvrouwen", aldus Hirsi Ali. Het VVD-kamerlid gaat in beroep tegen de vaststelling van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) dat ze mogelijk nooit het Nederlanderschap heeft verkregen.

Nederlands paspoort

In ieder geval werd op deze stormachtige dinsdag duidelijk dat er hoop gloort voor Hirsi Ali. Mocht zij onverhoopt haar Nederlandse paspoort verliezen - het enige dat zij heeft - dan hoeft ze Nederland niet uit. Ze valt dan terug op haar vluchtelingenstatus. Onwaarheden die zij destijds heeft verteld, zijn in beginsel na twaalf jaar verjaard. Met een vluchtelingenpaspoort mogen mensen ook reizen. Hirsi Ali wordt dus niet illegaal.

Ook zou het afgetreden Kamerlid opnieuw een verzoek tot naturalisatie kunnen doen. Maar Hirsi Ali wilde niet ingaan op juridische vragen en ook niets zeggen over haar toekomstige werkkring in de Verenigde Staten. Wel komt ze in verweer tegen het voornemen van Verdonk, waar ze zes weken de tijd voor heeft.

Tegelijk zei Hirsi Ali nog steeds "gek te zijn" op Verdonk. "Het zou rancuneus, vilein en ook opportunistisch zijn als ik die affectie niet meer voelde."

Zalm

VVD-leider Gerrit Zalm laat weten begrip te hebben voor de beslissing van Hirsi Ali om de Kamer te verlaten. "De problemen met de huisvesting en haar veiligheid maken het leven voor haar onmogelijk."

Zalm is verbaasd dat ruim drie jaar lang niemand haar naturalisatie ter discussie heeft gesteld. "Ik respecteer het besluit van minister Verdonk, maar ben wel verbaasd over de snelheid van het besluit. Die snelheid zijn we van de IND niet gewend."

De VVD-leider zei dat de snelheid van Verdonk en de mogelijkheden voor Hirsi Ali in het kabinet besproken zullen worden. "Ik hoop dat de IND een eventueel hernieuwde aanvraag even snel zal behandelen."

Verdonk: Ik kon niets anders

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) heeft begrip voor de emoties tijdens het spoeddebat over VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, maar ze had niet anders kunnen handelen dan ze gedaan heeft. Verdonk zei dat dinsdagavond tijdens een schorsing van het debat.

Omdat het Kamerlid over haar personalia had gelogen, is het Nederlanderschap haar nooit verleend, aldus Verdonk. Volgens de minister kan zij op dit moment niets doen. "We moeten eerst wachten op het verloop van de procedure."

Dank

De enige keer dat op het gezicht van het frêle Kamerlid een lachje verscheen, was bij haar dankwoord voor de VVD-fractie "die het toch maar met mij heeft uitgehouden". Ook dankte ze andere Kamerleden, met wie ze soms felle debatten voerde, met name Femke Halsema van GroenLinks. De opgestapte liberale had haar mandaat in de Kamer graag vol willen maken, ook voor de ruim 30.000 mensen die op haar hebben gestemd.

Internationaal

Hirsi Ali was er al over uit dat ze geen nieuwe termijn in de Kamer wilde. Ze wilde liever een internationaal podium voor haar ideeën over de emancipatie van de moslimvrouwen en de complexe relatie tussen de islam en het westen. De liberale kondigde aan door te gaan met het uitdragen van haar standpunten en ook met het vervolg op Submission, haar omstreden film over de islam.

Ze bespoedigde haar vertrek, omdat ze eind augustus uit haar beveiligde woning moet zijn. Dat ze nu onmiddellijk is opgestapt, komt door de twijfel die is gerezen over haar Nederlanderschap. Alleen Nederlanders mogen Kamerlid zijn. Minister Piet Hein Donner (Justitie) kondigde dinsdag aan dat hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad over de woning.

/LINK
Persverklaring Hirsi Ali (website VVD)