DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt in grote lijnen de voorstellen van de tijdelijke parlementaire commissie om het tbs-stelsel te verbeteren. Vooral het advies om tbs'ers na hun behandeling en proefverloven langer in de gaten te kunnen houden, kan rekenen op brede steun.

Dat bleek dinsdag uit reacties van diverse fracties op het eindrapport dat de onderzoekscommissie eerder op de dag had gepresenteerd. Het CDA spreekt van een grondig, diepgravend rapport dat een goede basis is om definitieve keuzes te maken. De veiligheid moet de hoogste prioriteit hebben in het tbs-stelsel, aldus CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma.

Hij steunt onder meer het voorstel om de termijn van toezicht na voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel te verlengen van drie naar negen jaar. Ook de PvdA, de grootste oppositiepartij, en bijvoorbeeld de LPF zijn er voorstander van om tbs'ers op deze manier langer te kunnen volgen.