AMSTERDAM - De advocaten Jacques Taekema en Gerard Spong nemen geen genoegen met de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam in de herzieningszaak van hun cliënt Kees B. Deze zat jarenlang ten onrechte vast voor de moord op een 10-jarig meisje in juni 2000 in Schiedam.

Het hof maakte op 4 mei een abrupt einde aan de zaak, zonder dat deze inhoudelijk aan de orde was gekomen. Volgens het rechtscollege had het Openbaar Ministerie (OM) geen recht meer B. te vervolgen, omdat inmiddels iemand anders definitief is veroordeeld voor de moord.

Het hof verklaarde het OM daarop niet ontvankelijk. Taekema en Spong hebben beroep in cassatie bij de Hoge Raad ingesteld tegen deze uitspraak.

Beperkt

Volgens de beide raadslieden heeft het hof het begrip waarheidsvinding "te beperkt" uitgelegd. "Wij weten nu niet waarom Kees B. ten onrechte is veroordeeld", zegt Taekema.

De fouten die politie en justitie in het onderzoek hebben gemaakt staan opgetekend in het rapport van de commissie-Posthumus, maar dat vinden de advocaten onvoldoende. "Dat is een rapport van het OM. Wij willen rechtstreeks getuigen kunnen horen", aldus Taekema.

Andere wegen

In de uitspraak wees het hof erop dat B. "andere wegen" openstaan om de misstanden in zijn zaak boven tafel te krijgen.

Daarmee verwees het hof naar de aangifte die B.'s advocaten eerder al hebben gedaan tegen twee leden van het OM. Zij zijn in hun ogen hoofdverantwoordelijk voor het oneerlijke proces dat B. ten deel is gevallen.

Justitie in Utrecht moet beslissen of de twee OM'ers hiervoor vervolgd zullen worden. Voor Taekema en Spong kan een eventuele strafvervolging van de beide aanklagers niet als vervanging dienen voor een volledig herzieningsproces. "De rechter moet een oordeel geven over de hele zaak", aldus Taekema.

Fouten

Kees B. werd in de tweede helft van 2004 vrijgepleit nadat W.H. had bekend dat hij de gruwelijke feiten had gepleegd. Zijn bekentenis werd ondersteund door DNA-bewijs. Vorig jaar gaf het OM toe dat in het onderzoek een reeks fouten zijn gemaakt. Een zogeheten verbeterprogramma moet soortgelijke fouten in de toekomst voorkomen.

Taekema en Spong hopen dat de Hoge Raad de zaak terugstuurt naar het Amsterdamse hof, dan wel verwijst naar een een ander gerechtshof.