AMSTERDAM - Werknemers die werken in een autoritaire bedrijfscultuur zijn de meest ontevreden werknemers van Nederland. Dit blijkt uit de loopbaanenquête van het blad Intermediair , die vijftienduizend hoogopgeleiden ondervroeg.

Op basis van de uitkomsten van de enquête hebben de onderzoekers vier soorten bedrijfsculturen onderscheiden. Naast de informele cultuur zijn dat de autoritaire, de zorgzame en een veeleisende bedrijfscultuur. Van de ondervraagden die in een autoritaire cultuur werken, geeft 30 procent een voldoende voor de cultuur. Bij de informele bedrijfscultuur is dat 78 procent.

Autoritaire bedrijven

Autoritair leidinggeven, top down beslissingen nemen, altijd aan alle door de baas bepaalde verwachtingen moeten voldoen en niet eens weten wat 'eigen inbreng' betekent. Dit soort bedrijven komen nog het meeste voor in de vervoerssector en onder familiebedrijven.

Ook zijn veel buitenlandse bedrijven in Nederland een stuk autoritairder dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf. 'In veel Duitse organisaties moet je er echt nog niet aan denken om "nee" te zeggen tegen je baas. Iets wat hier toch heel normaal is. Of een ander voorbeeld: een Nederlandse secretaresse die werkte voor een Aziatische baas zei op een gegeven moment tegen hem: "Kun je zelf die kopie even maken, want ik heb geen tijd". Tja dat kan dus echt niet' aldus Peter Prud'homme van Reine, adviseur bedrijfsculturen bij multinationale bedrijven, in Intermediair.

Informeel kan valkuil zijn

Hoewel de werknemers over de informele sfeer het meest tevreden zijn ('slechts' de helft van hen verwacht binnen drie jaar ergens anders te werken), is deze cultuur volgens de onderzoekers niet altijd gunstig. Vriendschappen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen elkaar niet meer direct aanspreken op fouten. Ook kan de productiviteit onder de sfeer leiden, omdat iedereen de neiging heeft om vooral te doen wat hij 'leuk' vindt.

Van de ondervraagden werkt het overgrote deel (68 procent) bij 'zorgzame' bedrijven. In een dergelijke bedrijfscultuur is het 'heel normaal' dat werknemers zich ziekmelden bij een koutje. Ook vinden werknemers hun privé-leven eigenlijk belangrijker dan hun werk. De waardering voor een dergelijke cultuur is bijna net zo hoog als voor de informele cultuur.

Veeleisend

De vierde groep, de veeleisenden, zijn ook best tevreden. De cultuur op zich waarderen ze niet erg hoog (41 procent geeft een onvoldoende), maar over het salaris zijn ze best tevreden. Wat er op duidt dat ze dan wel hard moeten werken, maar daarvoor genoeg terugkrijgen in financieel opzicht, en waarschijnlijk ook in werkplezier.