DEN HAAG - De parlementaire commissie die het stelsel van terbeschikkingstelling (tbs) heeft onderzocht, presenteert dinsdagmiddag haar bevindingen. In het eindrapport staat onder meer hoe het systeem verbeterd zou kunnen worden.

De Tweede Kamer stelde de tijdelijke onderzoekscommissie half oktober vorig jaar in. Aanleiding waren enkele gewelddadige incidenten met tbs'ers die waren ontsnapt. Tbs moet de samenleving beschermen tegen psychisch zieke criminelen bij wie de kans groot is dat ze opnieuw een delict plegen.

Beslotenheid

Het eerste deel van het onderzoek vond in beslotenheid plaats. Zo brachten commissieleden een bezoek aan tbs-klinieken, waar ze behalve met behandelaars ook met patiënten spraken. Afgelopen maart voerde de commissie gedurende zes dagen in het openbaar gesprekken met tal van deskundigen uit onder meer de forensische psychiatrie, de juridische praktijk, het buitenland en andere betrokkenen.

Dwangmedicatie

Velen van hen meenden dat het tbs-stelsel op de schop moet. Sommigen pleitten voor een betere selectie aan de poort van de tbs-klinieken. Ook zouden tbs'ers die klaar zijn met hun behandeling, langer dan de huidige drie jaar in de gaten gehouden moeten kunnen worden. Gestoorde criminelen die een gevaar blijven opleveren, zouden in bepaalde gevallen dwangmedicatie moeten kunnen krijgen. Ook moet tbs volgens deskundigen veel beter gaan aansluiten op de geestelijke gezondheidszorg.

Voorzitter Frans Weisglas van de Tweede Kamer neemt het rapport om 16.00 uur in ontvangst. Daarna zal de Kamer er nog voor de zomer over spreken met de commissie.