AMSTERDAM - Het systeem van leerrechten moet flexibeler worden. Dat vindt een Kamermeerderheid van CDA en PvdA. De partijen lieten zich maandag kritisch uit over het wetsvoorstel van staatssecretaris van Onderwijs Mark Rutte (VVD).

In de plannen van Rutte krijgen studenten leerrechten voor de duur van hun studie, plus twee uitloopjaren. In die jaren betaalt de student het wettelijk vastgestelde collegegeld van 1496 euro per studiejaar. Als de student zijn leerrechten heeft verbruikt, meestal na zes jaar, mogen universiteiten zelf de hoogte van het collegegeld bepalen. De verwachting is dat dit bedrag dan fors omhoog gaat.

Rutte wil studenten daarmee stimuleren sneller af te studeren. Hij wil het systeem volgend schooljaar invoeren. De eerste drie jaar geldt een overgangsregeling.

Flexibel

In de voorstellen van Rutte hebben de leerrechten de duur van een half jaar. CDA en PvdA vinden dat niet flexibel genoeg. Zij willen dat studenten tussentijds voor een andere studie moeten kunnen kiezen zonder dat dit resulteert in een verlies van leerrechten. Studenten zouden daarom hun leerrechten maandelijks moeten kunnen opnemen, vinden de partijen.

Tegen de leerrechten bestaat veel verzet. Het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studenten Vakbond vrezen dat veelbelovende studenten zich bijvoorbeeld geen tweede master kunnen veroorloven in het nieuwe systeem. Ook studenten die een verkeerde studiekeuze maken of studievertraging oplopen, zouden er de dupe van worden.