LOS ANGELES - Een rechter in Orange County in Californië heeft bepaald dat een kind van amper een jaar met zware hersenbeschadigingen van de beademingsapparattur mag worden gehaald. Daarmee komt hij tegemoet aan de wens van de 23-jarige moeder van het kind. De vader heeft geëist dat de jongen blijft leven. Als het kind sterft, zal de vader voor moord worden aangeklaagd.

De 23-jarige man zit sinds december vorig jaar in voorlopige hechtenis. Volgens de moeder heeft hij het kind door elkaar geschud en in bed gegooid, wat tot de zware kwetsuren leidde. Volgens de artsen zal de meestal bewegingloze jongen heel zijn leven moeten worden beademd en gevoed.

De rechter houdt de situatie van het kind voor hopeloos. Hij bepaalde dat het beademingsapparaat op zijn vroegst over zestig dagen mag worden uitgeschakeld. In de tussentijd kan de vader in beroep gaan. Volgens Californisch recht moeten beide ouders toestemming geven voor het besluit een kind niet langer te beademen.