ZUTPHEN - Lousewies van der Laan maakt dinsdag bekend of zij zich kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap van D66 tijdens de landelijke verkiezingen volgend jaar. Tijdens een politiek café in Amsterdam licht zij dinsdag haar besluit toe. Dat heeft zij zaterdag gezegd tijdens het voorjaarscongres van haar partij in Zutphen. Daar kreeg de fractie veel kritiek te verduren.

Het bestuur van D66 wordt gekenmerkt door weinig vernieuwingsdrang en een gebrekkige communicatie met de leden. Die kritiek uitten de leden van de regeringspartij tijdens het congres van D66 zaterdag in Zutphen. De partij zou niet weten wat er aan de basis leeft. Een conceptmanifest van de partij werd door de leden ter kennisgeving aangenomen.

De achterban van de partij vindt wel dat D66 in het kabinet moet blijven. Niet meer dan drie van de ongeveer zeshonderd aanwezige partijleden steunden zaterdag in Zutphen een motie die opriep tot het opstappen van de partij uit het kabinet-Balkenende II. Wel namen de leden een motie aan die voorschrijft dat niet meer met een kabinetscrisis mag worden gedreigd zonder de daad bij het woord te voegen.

De motie om het kabinet te laten vallen was ingebracht door enkele leden die vinden dat D66 de missie in de Afghaanse provincie Uruzgan alsnog moet verwerpen. De kwestie kostte toenmalig fractievoorzitter Boris Dittrich begin februari de kop. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de kritiek op de opstelling van zijn partij rond de missie in Afghanistan. Enkele Kamerleden dreigden met een kabinetscrisis als Nederland militairen zou sturen, maar uiteindelijk bleven de twee D66-ministers toch zitten toen het plan doorgang vond.

De achterban wil zulke incidenten in de toekomst voorkomen en steunde dan ook met een grote meerderheid de motie die soortgelijke dreigementen in de toekomst onmogelijk moet maken.

Verdonk

Een motie van de Jonge Democraten om het vertrouwen op te zeggen in VVD-minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk haalde het zaterdag niet. De motie leidde wel tot ophef onder de aanwezigen in Zutphen, maar de meeste leden vinden het ongepast om het vertrouwen op te zeggen als D66 wel in het kabinet blijft. D66-Kamerlid Ursie Lambrechts zegde het congres toe Verdonk 'nog kritischer' te gaan volgen. Huidig fractievoorzitter Lousewies van der Laan vindt dat bij de bewindsvrouw 'niets van integratie' terechtkomt.

Kritiek

De partij kreeg de laatste maanden veel kritiek te verduren vanuit de achterban, die niet altijd tevreden is met de positie van de als links-liberaal veronderstelde partij als coalitiepartner in het 'rechtse' kabinet-Balkenende.

Volgens Eerste-Kamerlid Hans Engels is de kritiek van zaterdag logisch, omdat het moeilijker wordt alle leden tevreden te houden als de partij kleiner wordt en daardoor minder kan bereiken. Ook Reinout de Vries, voorzitter van de jongerenafdeling van D66 Jonge Democraten, begrijpt het gemor. Het landelijk bestuur moet volgens hem vaker zijn gezicht laten zien bij de afdelingen.

Manifest

De onvrede van de leden blijkt ook uit de behandeling van het partijmanifest 'Denken, Durven, Doen'. In dit veertien pagina's tellende document worden onder meer de antwoorden van D66 op globalisering en op de vergrijzing en verkleuring van de samenleving uiteengezet.

Zaterdag werd bepaald het manifest ter kennisgeving aan te nemen en het geen officiële status toe te kennen. Volgens de leden levert het manifest te weinig op. Zaterdagmiddag discussiëren de leden met de partijleiding over de te volgen koers.

Tweede-Kamerlid Boris van der Ham vindt het geen probleem dat verder niets met het manifest wordt gedaan. Hij denkt dat sterke figuren binnen de partij nu het voortouw moeten nemen. Ook Van der Ham snapt de kritische geluiden van de achterban. In de afgelopen tijd zijn felle uitspraken gedaan door mensen binnen de partij. Zo zei Van der Laan haar partij als rapportcijfer een 4 te geven. "Dan botsen mensen. Dat begrijp ik."

Peilingen

Van der Ham zegt zich ook nog geen zorgen te maken over de slechte peilingen. "Dat trekt wel weer bij." Volgens de Politieke Barometer van Interview/NSS zou de partij slechts drie zetels krijgen als er nu verkiezingen zouden zijn. Ook Maurice de Hond peilt de partij op drie zetels. D66 zit met zes zetels in de Kamer.

Verder wordt zaterdag een nieuwe partij van enkele voormalige D66'ers gepresenteerd. DeZES steunt op de pijlers 'one man one vote', 'radicale democratisering' en 'online politiek'.