DEN HAAG - Het verleden van VVD-prominent Ayaan Hirsi Ali lijkt alsnog een staartje te krijgen. Hoewel zij al jaren toegeeft dat zij heeft gelogen om een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen, worden nu pas Kamervragen gesteld over de kwestie. Als het aan minister Rita Verdonk ligt, hoeft Hirsi Ali niets te vrezen.

Maar asieladvocaten stellen dat wordt gemeten met twee maten: anderen worden wel uitgezet als later blijkt dat ze hebben gelogen.

Angst

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is een uitzending van het tv-programma Zembla donderdag. Daarin verklaarden de broer van Ayaan, een tante en haar ex-man onder meer dat zij niet tegen haar zin was uitgehuwelijkt en dat zij destijds geen angst had of hoefde te hebben voor haar familie.

Gearrangeerd

Ook zou Hirsi Ali bij haar bruiloft in Nairobi zijn geweest, wat zij zelf blijft ontkennen. Haar broer heeft later tegenover het ANP gezegd dat het huwelijk wel degelijk gearrangeerd was en hij er zelf niet bij was. Hij spreekt overigens met trots over zijn zus.

Verder bevestigde Hirsi Ali dat zij bij aankomst in Nederland in 1992 een andere naam, leeftijd en ander vluchtland had opgegeven.

VVD-leiding

Onafhankelijk Kamerlid Hilbrand Nawijn - destijds directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND - wil weten hoe het zit en wat de Somalische heeft beweerd bij haar asielaanvraag. Hij vraagt Verdonk of de onjuiste informatie voor haar reden is om haar Nederlanderschap en asielstatus in te trekken. Ook wil Nawijn dat Verdonk uitzoekt of de VVD-leiding afwist van het mogelijk deels verzonnen vluchtrelaas. De bewindsvrouw wilde vrijdag niet veel kwijt over de situatie.

Uitgezet

Wel liet zij na de ministerraad doorschemeren dat de leugens van haar partijgenote wat haar betreft geen gevolgen hebben. Wel erkende zij opnieuw dat zij Hirsi Ali zou hebben uitgezet als zij in 1992 minister was geweest. "Ik hou niet van leugens", zei Verdonk. Verder wees ze erop dat de zaak veertien jaar geleden speelde.

Rechtsongelijkheid

Volgens de wet is deze termijn echter geen beletsel om maatregelen te nemen. De voorzitter van de vereniging voor asieladvocaten (VAJN), Loes Vellenga-Van Nieuwkerk, vindt dat er sprake is van rechtsongelijkheid. Volgens haar wordt mensen het Nederlanderschap ontnomen bij minder ernstige onjuistheden.

"Hier wordt gemeten met twee maten." Ze is er niet op uit om Hirsi Ali dwars te zitten maar zal dit gegeven wel gebruiken in zaken voor haar eigen cliënten.

Misdaden

Volgens de wet kunnen mensen die hebben gelogen bij hun asielaanvraag en op oneigenlijke gronden het Nederlanderschap kregen, later alsnog hun verblijfsrecht kwijtraken. Sinds de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap uit 2003 is fraude een reden om de naturalisatie en vluchtelingenstatus ongedaan te maken. Dat kan tot twaalf jaar na de naturalisatie. Voorheen was dit alleen mogelijk als later uitkwam dat een persoon misdaden tegen de menselijkheid had gepleegd.

Risico

Hirsi Ali kreeg in 1992 een asielstatus en werd in 1997 genaturaliseerd. Dat betekent dat zij tot 2009 het risico zou lopen Nederland uit te moeten door valse voorwendselen bij het krijgen van een verblijfsstatus. Volgens Vellenga worden dergelijke zaken voor de rechter uitgevochten, maar heeft de minister van Justitie uiteindelijk het laatste woord.