ARNHEM - Inhoudelijk was er donderdagavond in Arnhem nauwelijks een verschil van mening te bespeuren tussen Mark Rutte en Rita Verdonk. Hun derde debat in de strijd om het lijsttrekkerschap van de VVD ging vooral over tactiek en de vraag wie het beste zal scoren bij de kiezer. Allebei claimen ze daarbij de te kloppen kandidaat te zijn.

Volgens Verdonk is het verschil tussen haar en Rutte acht zetels. De minister voor Vreemdelingenzaken baseert zich daarbij op peilingen. Maar Rutte komt op grond van andere peilingen tot de conclusie dat hij de meeste kiezers zal trekken. Volgens Rutte scoort Verdonk alleen goed bij de traditionele VVD-stemmers, terwijl hijzelf kiezers zou kunnen weghalen bij PvdA en CDA.

Vinnig werd de toon toen Verdonk Rutte opnieuw verweet negatief campagne te voeren. Rutte zou dat ook al hebben gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij hij als campagneleider optrad. Rutte koos toen voor een scherpe anti-PvdA-koers. Volgens Verdonk heeft dat averechts gewerkt.

Flauw

Rutte noemde deze aanval "ongelofelijk flauw en niet van leiderschap getuigen". Hij wees erop dat Verdonk bij vergaderingen van de VVD-top heeft gezeten waar de koers voor de gemeenteraadscampagne werd bepaald. Maar volgens Verdonk heeft ze toen onvoldoende kans gehad haar zegje te doen.

Veenendaal

De derde kandidaat voor het lijsttrekkerschap, Jelleke Veenendaal, bleef buiten dit gekibbel. Zij deed donderdagavond vooral een poging om de problematiek van de recreatiehuizen op de agenda te krijgen. De stembussen bij de VVD zijn woensdag opengegaan. Inmiddels heeft al een kwart van de 40.000 leden zijn stem uitgebracht.