DEN HAAG - De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, tegen wie twintig jaar gevangenisstraf is geëist wegens oorlogsmisdaden en wapensmokkel in Liberia, blijft erbij dat hij onschuldig is. Zijn advocate, I. Weski, pleitte daarom donderdag voor de rechtbank in Den Haag voor vrijspraak.

Weski concludeerde dat Kouwenhoven voorwerp is van een "volstrekt onzorgvuldig en bevooroordeeld onderzoek". Daarbij baseert het Openbaar Ministerie (OM) zich volgens de advocate op valse en tegenstrijdige verklaringen van leugenachtige getuigen en onbetrouwbare bronnen die steeds terugkeren in diverse documenten. "Onthutsend", zei Weski.

Liberia

Volgens haar heeft Kouwenhoven geen wapens in Liberia ingevoerd, uitgedeeld of ter beschikking gesteld. Ook is de houtexporteur op geen enkele manier betrokken geweest bij gevechtshandelingen. Volgens het OM heeft hij echter onder meer regeringsgezinde milities gefinancierd en hen wapens geleverd.

Die wapens zou hij via een schip van zijn houtkapbedrijf OTC het West-Afrikaanse land hebben binnengebracht en overgedragen aan de toenmalige president Charles Taylor. Het regeringsleger en pro-Taylormilities zouden tijdens de burgeroorlog met die wapens gruwelijke geweldsmisdrijven tegen burgers hebben gepleegd.

Weski benadrukte dat Kouwenhoven "gewoon" burger en zakenman was in Liberia. Hij was president van OTC, maar had geen feitelijke zeggenschap en was niet verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Kouwenhoven onderhield de publieke contacten, onder meer met de regering, en heeft zelfs bemiddelingspogingen ondernomen om strijdende partijen ertoe te bewegen vrede te stichten, aldus Weski.

Haven

Getuigen hebben gezegd dat Kouwenhoven herhaaldelijk in de haven van Buchanan aanwezig was bij het uitladen van het schip. Nog afgezien van de vraag of de lading ook uit wapens bestond, blijkt volgens de advocate uit onderzoek dat haar cliënt nooit bij de vermeende wapenleveranties aanwezig kon zijn geweest omdat hij toen aantoonbaar in het buitenland was of elders in het land.

De valse, tegenstrijdige of onbetrouwbare verklaringen van getuigen die het OM opvoert, lopen volgens Weski als een rode draad door het strafdossier. "Ze liegen en zijn in hun leugens geïnstrueerd." Het OM heeft volgens de advocate verzuimd te onderzoeken of getuigen wel de waarheid spraken.

Weski vroeg de rechtbank de voorlopige hechtenis van Kouwenhoven op te heffen. Als het uiteindelijk toch komt tot een veroordeling, wil ze alsnog oud-president Taylor en enkele andere getuigen horen. De zaak gaat vrijdag door. Kouwenhoven komt dan zelf als laatste aan het woord.