APELDOORN - Politiemensen varen te vaak een eigen koers als ze in conflictsituaties met burgers komen, zoals bij uitgaansgeweld. In plaats daarvan zouden zij meer gebruik moeten maken van 'beproefde werkwijzen' om (escalatie van) geweld tegen of door de politie te voorkomen.

Dat bleek donderdag uit een studie van de Politieacademie in Apeldoorn in samenwerking met Advies- en Onderzoeksgroep Beke. Er werd naast uitgaansgeweld ook naar de omgang met psychisch gestoorden en overlastgevende probleemjongeren gekeken.

Weinig planmatig

Anders dan hen is geleerd, gaan agenten bij conflictsituaties meestal weinig planmatig te werk. Ze handelen naar bevinding van zaken en maken geen gebruik van beproefde methoden. Er is vooraf of achteraf geen bezinning over wat de beste aanpak zou zijn (geweest).

Volgens de onderzoekers zien de politiemensen conflictsituaties te veel als op zichzelf staande incidenten, waar geen algemene handelingsregels voor gelden. Ten onrechte, blijkt uit de studie.

Want hoewel tot op zekere hoogte geen twee situaties gelijk zijn, kan het merendeel van (potentiële) conflictmomenten worden ondergebracht in een beperkt aantal standaardtype situaties dat steeds weer terugkomt.

Werkwijze

Doel van het onderzoek was meer zicht te krijgen op de wijze waarop agenten dit soort lastige of risicovolle situaties op een veilige en verantwoorde manier kunnen aanpakken. In de aanbevelingen staat dat de politie werkwijzen die hun waarde hebben bewezen, beter moest vastleggen en uitwisselen. Goede afspraken met uitbaters van horecagelegenheden en instellingen voor crisisopvang en hulpverlening zijn ook van belang.