VOORBURG - In het eerste kwartaal van 2006 is het aantal inwoners van Nederland met niet meer dan tweeduizend gestegen. Dat is het kleinste aantal ooit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In het eerste kwartaal hebben zich ruim 22 duizend immigranten in Nederland gevestigd. De daling van de immigratie die in 2001 is begonnen, is daarmee voorlopig ten einde. De toename bestaat overigens vooral uit terugkerende Nederlanders en Polen.

In het afgelopen kwartaal zijn 29 duizend mensen geëmigreerd. Dat zijn er vijfduizend meer dan een jaar eerder. De stijging die in 2001 is ingezet, houdt daarmee onverminderd aan. Door de stijgende emigratie heeft Nederland net als de afgelopen twee jaar een vertrekoverschot.

Laagterecord

Het aantal geboorten blijft dalen. Ofschoon in het algemeen de bevolkingsgroei in de eerste maanden van het jaar lager is dan in andere maanden, is er dit keer sprake van een laagterecord. In maart is het aantal inwoners van Nederland zelfs met vijfhonderd afgenomen. Op 1 april telde Nederland 16,338 miljoen inwoners.