APELDOORN - Een graf op een gemeentelijke begraafplaats is dit jaar weer fors duurder geworden. Gemiddeld stegen de kosten die de gemeenten voor een graf in rekening brengen, met 7 procent. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Monuta Uitvaartzorg onder 396 gemeenten.

In twee jaar tijd zijn de grafkosten gemiddeld 23 procent omhooggegaan. Dat betekent niet dat mensen zich vaker laten cremeren of kiezen voor een algemeen graf, dat aanzienlijk goedkoper is.

Naarden

De duurste begraafplaats ligt in Naarden, waar een graf 5818 euro kost. In Ameland is een graf het goedkoopst met 400 euro. Gemiddeld kost een graf dit jaar 1784 euro.

Het onderzoek gaat uit van de totale grafkosten. Die houden het recht in op een eigen graf voor twintig jaar, de kosten van het begraven en overige kosten, zoals monumentenvergunning. Kosten van onderhoud vallen er buiten.

Stijging

De afgelopen jaren hebben Kamerleden meermalen vragen gesteld over de stijging van de gemeentelijke grafkosten. Ouderenbonden en consumentenorganisaties dringen al sinds de stijging is ingezet, aan op maatregelen. Het vaststellen van de gemeentelijke grafkosten valt echter onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Monuta heeft ook onderzocht of mensen uitwijken naar cremeren of een algemeen graf uit financiële overwegingen. Dat lijkt niet het geval: slechts een tiende van de mensen die een voorkeur hebben voor begraven, meldt te overwegen zich te laten cremeren als de kosten nog verder stijgen. Cremeren kost gemiddeld 829 euro.

Nog eens 13 procent overweegt een algemeen graf in plaats van een privégraf voor twintig jaar. In een algemeen graf liggen drie mensen en het kan na tien jaar geruimd worden. Maar het is dan ook gemiddeld 1000 euro per persoon goedkoper.