DEN HAAG - SP-leider Jan Marijnissen neemt op een aantal punten afstand van de plannen van zijn PvdA-collega Wouter Bos om de verzorgingsstaat te hervormen. Zo vindt hij het voorstel van Bos om de ontslagbescherming te versoepelen "een slechte zaak".

Ook in een verbod om de levensloopregeling te gebruiken om eerder met werken te stoppen, ziet Marijnissen niets. Hij zei dat dinsdagavond in het EO-programma Het Elfde Uur. Marijnissen denkt dat werknemers zich niet meer met hun bedrijf kunnen identificeren als ze gemakkelijker ontslagen kunnen worden. De ontslagbescherming moet daarom op het huidige niveau gehandhaafd blijven, vindt hij. Wat betreft de levensloopregeling moet de regel 'vrijheid blijheid' gelden, aldus Marijnissen.

Rijke ouderen

Het voorstel van Bos om rijke ouderen mee te laten betalen aan de AOW steunt Marijnissen in principe wel. Maar hij vindt het te ver gaan om 65-plussers met een aanvullend pensioen vanaf 10.000 euro per jaar al te laten meebetalen. Marijnissen wil de grens leggen "ergens tussen de 20.000 en de 30.000 euro".

Linkse coalitie

Ondanks deze kritiek blijft Marijnissen warm voorstander van een linkse coalitie. Hij denkt dat de drie linkse partijen beter scoren in de peilingen als ze zich als een eenheid presenteren. Ze kunnen dan "de vooroordelen tegen links" wegnemen.